Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Hadis Tahrici ve TenkidiTİB 6312016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Özcan HIDIR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel hadis kaynakları ve bu kaynakların özellik ve önemleri hakkında bilgi edindirmek.
Dersin İçeriğiHadis edebiyatının geçirdiği evreleri, hadis eseri türlerini ve bu türlerin içerisinde yer alan temel hadis kaynaklarını müellifleriyle beraber inceleyip değerlendirmek.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Hadis arama ve bulma yollarını öğrenir 1, 2, 4A, C
ÖÇ2 Analiz ve sentez kapasitesi kazanır.1, 2, 4A, C
ÖÇ3Hadis tenkidi ve isnad analiz yöntemlerini listeler 1, 2, 4A, C
ÖÇ4Elektronik ortamda hadis ve rical araştırma yöntemlerini analiz eder1, 2, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHadis tenkidi, hadis tenkidinin aşamaları, tahriç ve tenkid
2. HaftaHadis içerisinde geçen kelimelerinden hareketle hadis bulma yöntemi
3. HaftaConcordance ve Concordance´ın kullanımı
4. HaftaHadisin birinci kelimesinden hareketle hadis bulma yöntemi
5. HaftaHalk dilinde meşhur olan rivayetleri toplayan kitaplar,Sehavi ve el-Mekâsidül hasene, Acluni ve Keşful hafa
6. HaftaHadisleri harf sırasına göre tertipleyen kitaplar, Suyuti´nin el-Camiu´s-Sağir´i, Gümüşhanevi´nin Ramuzul ehadis´i
7. HaftaHususi fihristler ve kullanım kılavuzları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHadisi konusuna göre arama
10. Hafta
11. HaftaFıkhi konularla ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplar
12. HaftaBelirli konularla ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplar
13. HaftaHadisi metin ve senedine ait özelliklerine göre arama
14. Haftaİlk ravisine göre hadis arama
15. HaftaBilgisayar ortamında hadis ve rical araştırmaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSelahattin Polat, Hadis Araştırmaları ve Tenkid Klavuzu Nuri Topaloğlu, Hadis ve Sünnet Araştırmaları
Diğer Kaynaklarİsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı Wensinck, Concordance
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.008.00128.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"