Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Arap Dili ve Edebiyatı Temel KaynaklarTİB 6252016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders; İslâmî ilimlerle Arap dili ve edebiyatının tarih, metot, düşün, telif ve muhteva bakımından ilmi çalışmalarda bir bütün şeklinde ele alınmasını irdelemeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiArap Dilinde geliştirilmiş literatürün temel kaynaklarına, bunların İslâm ilim geleneğinde durduğu konuma ve bir bilimsel araştırmada kendilerinden istifade yöntemlerine dair doktora düzeyinde temel bilgileri inceleyerek bilgi üretiminde Arap Dili ve İslâmî ilimlerin bütünselliğini sorgular. Bu ders Temel İslam Bilimleri altında açıldığından dolayı genel bir perspektif kazandırma çabasını ortaya koyar. Derse katılan bireyin başta tezi olmak üzere ilmî çalışmalarında Arap Dili ve Edebiyatı bağlamındaki temel eserleri ve dil ile İslamî ilimler arasındaki ilişkiyi kurabilme melekesini kazandırma gayretini taşır. Bu nedenle dersin işlenişinde derin ve uzun kaynaklardansa mefhumu ulaştıran kısa ve Türkçe eserlere yer verilmiştir. Bu eserlerin okunması zorunlu değildir. Aynı muhtevaya sahip farklı eserlerden yararlanılabilir. Önemli olan ders içindeki tartışmaya katkı sağlayabilecek ön okumalarla gelinebilmesidir. Bununla birlikte dersin tartışma ve işlenişinde kaynakça çeşitlendirilmek zorundadır. Ayrıca çalışmasını bu alanda yapmak isteyenlere özel okumalar verilebilir. Son olarak bu tablodan sonra konumuzla ilgili genel okuma listesinin bulunduğu belirtilmelidir. Dersin işlenişi her hafta belirli konuların belirli sorular çerçevesinde ele alınmasına göre dizayn edilmiştir. Bu nedenle kaynaklar okunurken ve meseleler ele alınırken, ilgili konuların verilen sorular etrafında hazırlık yapılması beklenmektedir. Dersin haftalara dağılımı “Nazariyye”, “Tatbîq” ile “Ta‘lîq ve İstidlâl” şeklinde üç aşamada planlanmıştır. Nazariyyede altyapı ve zihni arka plan için okumalar yapılacaktır. Tatbîqte doğrudan literatür ele alınacaktır. Son aşamada ise diğer ilimlerle Arap dili ve çalışmaları hakkında yorumlamalara yer verilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Tarihî, metodik, telifsel ve bilimsel gelişimi hakkında mevcut bilgilerinin ötesine geçecektir.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ2Arap Dilinde kaleme alınmış literatür çeşitlerine giriş yapacaktır.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ3İslâmî ilimler ve Arapça arasındaki içsel ve dışsal bağlantıları kontekstinde okuyabilecektir1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ4Mevcut literatürün kullanımı ve anlamlandırılmasını somutlaştırmış ve buradan hareketle yeni bilgileri üretebilme becerisini elde etmiş olacaktır.1, 2, 3, 10, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma, Arap Dili Bilimlerine Giriş ve kaynak problemi.
2. Haftaİlk literatürleşme: Hicrî ikinci asrın son çeyreğine kadar. İlk
3. HaftaArap Dili ilimlerinde yazınsal literatür: Tarihi, gelişimi ve çeşitleri.
4. HaftaLiteratürleşmede coğrafi ve ırksal farklılıklar.
5. HaftaAsvât, Sarf ve Nahiv hakkında temel literatür. Belâğat hakkında temel literatür
6. HaftaArap Edebiyatı hakkında temel literatür.
7. HaftaSözlük hakkında temel literatür.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaArap Dili çalışmalarının fıkıh ve usûlü ile ilişkisi
10. HaftaArap Dili çalışmalarının kelam ile ilişkisi.
11. HaftaArap Dili çalışmalarının hadîs ve mustalahları ile ilişkisi.
12. HaftaArap Dili çalışmalarının tefsîr ve mustalahâtı ile ilişkisi.
13. HaftaArap Dili çalışmalarının tasavvuf ile ilişkisi. Ana hatlarıyla Arap Dili çalışmalarının tıp, felsefe ve mantık ile ilişkisi
14. HaftaArap Dili çalışmalarının tarih ve coğrafya ile ilişkisi.
15. HaftaGenel değerlendirme.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMuhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, Kitabevi. Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Aklının Oluşumu, Kitabevi. Burhanettin Tatar, İslam Düşüncesine Giriş, Dem Yayınları. Turan Koç, Din Dili, İZ Yayıncılık. DİA. İlgili maddeler. Hüsamettin Arslan, İnsan Bilimlerinde Retoriğe Dönüş, Paradigma.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.005.5077.0000
3Ara Sınav1.0014.0014.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0022.5022.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0026.0026.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"