Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Günümüzde Hadis ÇalışmalarıTİB 5292016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Özcan HIDIR
Dersi VerenlerProf. Dr. Özcan HIDIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çağdaş hadis çalışmalarını tanıma ve değerlendirme
Dersin İçeriğiÇağdaş Hadis Çalışmaları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Çağdaş hadis tartışmalarına aşinalık kazanır1, 2, 3A, F
ÖÇ2Çağdaş hadis tartışmalarında görüş belirtir1, 2, 3A, F
ÖÇ3günümüzde ortaya çıkmış hadis meselelerin tarihi arka planı hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 3A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGenel giriş
2. HaftaHadis yorumunda dil
3. HaftaHadis yorumunda edebiyat
4. HaftaHadis yorumunda fıkhi yöntem
5. HaftaHadis yorumunda usûli yöntem
6. HaftaHadis yorumunda kelami yöntem
7. HaftaHadis yorumunda irfani yöntem
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHadis yorumunda sosyolojik yöntem
10. HaftaHadis yorumunda psikolojik yöntem
11. HaftaHadis yorumunda tarihsel yöntem
12. HaftaHadis yorumunda akli yöntem
13. HaftaHadis yorumunda bilimci yöntem
14. HaftaÇağdaş hadis çalışmaları örnekleri
15. HaftaGenel değerlendirme.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuİ. Lütfi Çakan, Hadislerle GerçeklerI-III, İstanbul 1993. hadiste kültür yazıları, m. Emin Özafşar
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.X
PÇ2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır. X
PÇ3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar. X
PÇ4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar. X
PÇ5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır X
PÇ6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrarX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.003.003.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.003.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"