Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Hukuk MetodolojisiTİB 5302016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam hukukunun kaynaklarını ve felsefi temellerini tanıtma
Dersin İçeriğiİslam fıkıh ve hukuk biliminin temel kaynakları ve bunları anlama yolları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Fıkhın temel kaynaklarını tanır1, 2, 3A, C
ÖÇ2Temel kaynaklardan bilgi edinme metodunu tanır1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ3Mezhep farklılıklarından doğan hukuki içtihatları çözümler1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ4 Farklı içtihatların ve mezheplerin yakınlaştırılmasının yollarını değerlendirir1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ5Nasları anlamanın esaslarını değerlendirir1, 2, 3, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMetedoloji ve usulü fıkıh
2. HaftaEpistemoloji ve usulü fıkıh
3. HaftaUsulü fıkıh: Kaynaklar
4. HaftaKuran
5. HaftaSünnet
6. Haftaİcma
7. HaftaTali Kaynaklar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAnlamanın esasları
10. HaftaHüküm ve Hakim: İslam Hukukunun Sekülerleği
11. HaftaNasları anlamanın imkânı
12. HaftaKaynakları anlamada dil sorunu
13. HaftaTearuz ve çözüm yolları
14. HaftaHukuk birliğinin zorunluluğu ve mezhepleri birleştirme Meselesi
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuZekiyyuddin Şaban, İslam fıkıh usulü
Diğer KaynaklarSerahsî, Usulü fıkıh Gazalî, el-Müstesfa İlgili İslam Ansiklopedisi Maddeleri
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.X
PÇ2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır. X
PÇ3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar. X
PÇ4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar. X
PÇ5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır X
PÇ6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrarX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 130
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.001.001.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü147
Toplam İş Yükü / 25 (s)147 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"