Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kur’an İlimleri ve KaynaklarıTİB 5202016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kuran Tarihi ve Kuran ilimleri hakkında tafsilatlı bilgi verme.
Dersin İçeriğiKuranın tarihi ve Kuran ilimleri olarak bilinen ilimler hakkında tafsilatlı bilgi verme
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Kurânın gayesini tanımlar,1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ2Kurânın Tarihi, cemi ve teksirini açıklar,1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ3 Vahyin unsurlarını açıklar,1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ4Sebeb-i nüzul, Nesih, Muhkem, Müteşabihi değerlendirir,1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ5Kurânın üslübunun ve icazının temel kavramlarını tanımlar,1, 2, 3, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş;Tefsir Usûlü ve tarihi hakkında bilgi.
2. HaftaKuranın anlamı Tarifi ve Diğer İsimleri.
3. HaftaVahiy, Vahyin Başlangıcı, Vahyin Keyfiyeti, Vahyin Geliş Şekilleri
4. HaftaVahiy Esnasında Görülen Haller, Vahiylere Ait Bazı Terimler, Vahiy Katipleri, Vahyin Yazıldığı Malzeme
5. HaftaAyet, Ayet Kelimesinin Anlamı, Süre, Sûre Kelimesinin Anlamı.
6. HaftaMekki ve Medeni Sûreler.
7. HaftaKuran-ı Kerimin Yazı ile Tesbiti, Cem ve Teksiri.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKuranın Yedi Harf Üzerine Nazil Olması
10. HaftaKuranî İlimler (Kuran-ı Kerim Tefsiriyle Alakası Olan İlimler), Esbübun-Nüzül
11. HaftaNasih ve Mensuh, Muhkem ve Müteşabih
12. HaftaBazı Sûrelerin Başlangıç Harfleri, Garibul.Kuran, Uslûbul-Kuran
13. Haftaİcazul.Kuran.
14. HaftaKuran-ı Kerimde Tekrarlar, Kuran-ı Kerimde Meseller Hakikat ve Mecaz, Müşkilül-Kuran, Mücmel ve Mübeyyen
15. Haftael.Vücuh ven-Nezair, Kurandaki Müphemler, Halkul-Kuran Meselesi.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf.Dr. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü kitabı.
Diğer KaynaklarZerkeşi, Burhan. Suyuti, İtkan. Prof.Dr. Suat Yıldırım, Kuran İlimlerine Giriş. Prof.Dr. Abdurrahman Çetin, Kıraatların Tefsir
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.X
PÇ2Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.X
PÇ3Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,X
PÇ4Alana ait sorunları tespit edebilme,X
PÇ5Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.X
PÇ6Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.X
PÇ7Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme X
PÇ8Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.001.001.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü147
Toplam İş Yükü / 25 (s)147 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"