Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Düşüncesinin Kelami BoyutlarıTİB 5252016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Metin YURDAGÜR
Dersi VerenlerProf. Dr. Metin YURDAGÜR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam Düşüncesinin kelami boyutlarını anlama üzere, metot ve amaçları bakımından içeriden ve dışarıdan Kelama yöneltilen eleştiriler hakkında genel bir bilgi vermek
Dersin İçeriğiKelam ilminin metot ve amaçları bakımından içeriden ve dışarıdan Kelama yöneltilen eleştiriler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kelama yöneltilen eleştirileri tanır.1, 2, 3, 4A
ÖÇ2Kelama eleştiri yapan bilim adamlarını tanır.1, 2, 3, 4A
ÖÇ3Yeni ilm-i kelamı dönemi ve çalışmalarını tanır1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKelâm ilminin doğuşu ve alanı
2. HaftaKelamın ele aldığı temel konular
3. HaftaKelamın lehinde ve aleyhinde olanların genel tutumları
4. HaftaAhmed b. hanbelin itikadi konulardaki genel tutumu ve kelam eleştirisi
5. HaftaAbdullah Ensari el-Herevînin kelam eleştirisi ve Zemmül-kelam adlı eseri
6. Haftaİbn Rüşdün kelâm eleştirisi Faslul-makal ve Menahicul-edille adlı eseri
7. Haftaİbn Hazmın itikadi konulardaki genel tutumu ve el-Fasl adlı eserindeki kelam eleştirileri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaFahruddin er-Râzî´nin kelama yönelttiği eleştiriler
10. Haftaİbn Teymiyyenin itikadi konulardaki metodolojisi ve kitaplarındaki kelam eleştirileri
11. HaftaGazzâlînin itikadi konulardaki izlediği metodoloji ve kelama yönelttiği eleştiriler
12. Haftaİbn Haldûnun ilim anlayışı ve Kelâm ilmine yönelttiği eleştiriler
13. HaftaMuhammed İkbalın düşünce dünyası ve kelâm eleştirisi
14. HaftaFazlurrahmanın düşünce dünyası ve Kelama yönelttiği eleştiriler
15. HaftaKelamın yeniden inşası konusunda ileri sürülen eleştiriler ve genel bir değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAhmed b. hanbel, er-Red alel-Cehmiyye;
Diğer KaynaklarAbdullah el-Ensarî, Zemmul-kelâm; İbn Rüşd, Faslul-makal ve el-Keşf an Menâhicil-edille;
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.X
PÇ2Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.X
PÇ3Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,X
PÇ4Alana ait sorunları tespit edebilme,X
PÇ5Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.X
PÇ6Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.X
PÇ7Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme X
PÇ8Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.007.00112.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü162
Toplam İş Yükü / 25 (s)162 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"