Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Araştırma Yöntemleri ve TeknikleriTİB 5212016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Faruk KANGER
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Faruk KANGER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sosyal araştırmalarla ilgili yaklaşım, yöntem ve temel kavramları öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin küçük çaplı bir araştırma yapmaları, bilimsel metinleri değerlendirmeleri ve kritik bir bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir
Dersin İçeriğiBilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Akademik yazı yazma teorisini bilir1, 2, 3A, F
ÖÇ2Akademik yazı yazmayı uygulayabilir1, 2, 3A, F
ÖÇ3Akademik çalışma yapma ile ilgili teknik bilgilere sahiptir1, 2, 3A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel kavramlar ilkeler ve yaklaşımlar
2. HaftaBilimsel araştırma türleri
3. HaftaBilimsel araştırma süreç ve teknikleri. Araştırma probleminin belirlenmesi
4. HaftaAraştırmada Amaç ve Önem. Araştırmada Varsayımlar, Sınırlılıklar ve TANIMLAR
5. HaftaAraştırmada kullanılacak yöntemin Belirlenmesi ( Evren, Örneklem, Yöntem)
6. HaftaAraştırma konusu seçimi ve geçici plan hazırlanması
7. HaftaKaynaklardan yararlanma ve kaynakların bilimsel niteliklerinin değerlendirilmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaVeri toplama yöntemleri( Anket, Gözlem, Mülakat ve Test modelleri)
10. HaftaVerilerin çözümlenmesi, analizi ve yorumu. Bulgular, yorumlar ve öneriler .
11. HaftaAraştırmanın yazılması ve biçimsel koşullar. Metin aktarmaları ve bilimsel etik.
12. HaftaAraştırmanın yazılması, özet, dipnot ve kaynakça yazımı
13. HaftaAraştırma raporu ve makale hazırlama çalışması. E- Kaynaklardan faydalanma
14. HaftaAraştırma raporu ve makale hazırlama çalışması değerlendirmesi.
15. HaftaAraştırma raporu ve makale hazırlama çalışması değerlendirmesi.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBilimsel Araştırma ve e-kaynaklar (Zeynel Dinler)
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.X
PÇ2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır. X
PÇ3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar. X
PÇ4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar. X
PÇ5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır X
PÇ6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrarX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.007.00112.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.001.001.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü163
Toplam İş Yükü / 25 (s)163 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"