Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Medeniyetler ve Çok KültürlülükTMA 5182016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. Mehmet Mehdi İLHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde en çok tartışma konusu olan medeniyetler ve çok kültürlülük maalesef Batılı akademisyenlerin tekelinde belli bir perspektif ve çerçeve içinde tek yanlı olarak ele alınmakta ve incelenmektedir. Bu bağlamda Batı medeniyeti ön plana çıkarılmakta ve medeniyetler üzerine yapılan tartışmalar Batı toplumlarının dışında kalan öteki toplumların medeniyet ve kültürleri üzerine yapılan araştırmalar geri planda bırakılmanın yanı sıra Batılı akademisyenlerin perspektifinden ele alınmaktadır. Bu derste birlikte yaşama stratejilerinin ve siyasi arayışların temelini oluşturan çok kültürlülüğün hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan çeşitli kültür ve medeniyetlerin objektif bir açıdan ele alınması ve anlaşılması konusu üzerinde durulacak ve bu bağlamda medeniyet kuramları ve akademisyenlerin yaptığı yorumlar irdelenecektir. Bu kuram ve yorumlar çok kültürlülük açısından değerlendirilecek, sahip oldukları özellikler üzerinde durulacak ve tarihi tecrübelerden örneklere yer verilecektir.
Dersin İçeriğiGünümüzde en çok tartışma konusu olan medeniyetler ve çok kültürlülük maalesef Batılı akademisyenlerin tekelinde belli bir perspektif ve çerçeve içinde tek yanlı olarak ele alınmakta ve incelenmektedir. Bu bağlamda Batı medeniyeti ön plana çıkarılmakta ve medeniyetler üzerine yapılan tartışmalar Batı toplumlarının dışında kalan öteki toplumların medeniyet ve kültürleri üzerine yapılan araştırmalar geri planda bırakılmanın yanı sıra Batılı akademisyenlerin perspektifinden ele alınmaktadır. Bu derste birlikte yaşama stratejilerinin ve siyasi arayışların temelini oluşturan çok kültürlülüğün hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan çeşitli kültür ve medeniyetlerin objektif bir açıdan ele alınması ve anlaşılması konusu üzerinde durulacak ve bu bağlamda medeniyet kuramları ve akademisyenlerin yaptığı yorumlar irdelenecektir. Bu kuram ve yorumlar çok kültürlülük açısından değerlendirilecek, sahip oldukları özellikler üzerinde durulacak ve tarihi tecrübelerden örneklere yer verilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
Ders NotuSüleyman Güder ve Yunus Çolak (editörler), Medeniyet Tartışmaları: Yüceltme ve Reddiye Arasında ‘Medeniyet’i Anlamak Sempozyumu Bildirileri, İstanbul,Üsküdar Belediyesi yayını 2013. Alaeddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını, Ankara 1962. Samuel P. Huntington’un ardından / Medeniyetler çatışması (çev. M. Tüzel). (2009, 7 Ocak). Tuncer Baykara, Osmanlılarda medeniyet kavramı ve on dokuzuncu yüzyıla dair araştırmalar. İzmir, Akademi Kitabevi 1992.
Diğer Kaynaklar1
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
Toplam0
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"