Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Osmanlı Sosyo - Ekonomik TarihiTMA 5112016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Bedirhan LAÇİN
Dersi VerenlerProf. Dr. Mehmet Mehdi İLHAN, Arş. Gör. Bedirhan LAÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Osmanlı İmparatorluğunun gerek beylikten devlete geçiş sürecinde, gerekse klasik ve gerileme dönemlerinde etnik ve dini grupların bir arada yaşamalarının ve ekonomik ve sosyal faktörlerin Osmanlı toplumunun gelişmesinde ve ayakta durmasında oynadığı rol ele alınacak ve bu bağlamda Türk-İslam’ın devlet geleneğinin anlaşılması amaç edinilecektir.
Dersin İçeriğiOsmanlı Devletinin kuruluşundan 19. Yüzyılın sonuna kadara geçen süreçte idari ve çeşitli sosyo-ekonomik konular ele alınacak ve bu çerçevede Osmanlı İmparatorluğunun beylikten devlete geçiş döneminde Osman Gazi’nin rüyası gibi Tarihçiler arasında tartışma konusu olan konuların sosyal boyutları analiz edilecektir. Ayrıca Osmanlı Devletinin tesisinde ve idamesinde Sultani ve Şer‘i hukukun ve örneği cülus konusunda Türk devlet geleneğinin oynadığı rol irdelenecektir. İlaveten Osmanlı toplumunun bir arada yaşamasına ve ayakta durmasına olanak sağlayan ahilik ve ticaret ahlakı, çift-hane sistemi, tımar sistemi ve vakıflar gibi konular ele alınacak ve analizi yapılacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaOsmanlı Devletinin Kuruluşu üzerine mülahazalar
2. HaftaOsmanlı Saltanatı üzerine illeri sürülen Rüyalar ve Tarihçilerin görüşleri
3. HaftaOsmanlı Devletinde Kardeş Katli üzerine akademik tartışmalar
4. HaftaOsmanlı Devletinde Yönetim: yönetici sınıf ve reaya.
5. HaftaOsmanlı Devletinde Hukuk Sistemi
6. HaftaOsmanlıda Denizcilik ve Deniz Ticareti
7. HaftaOsmanlıda Ahilik ve Esnaf Teşkilatı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOsmanlıda Çift-Hane Sistemi üzerine görüşler
10. HaftaOsmanlıda Tahrir Faaliyeti üzerine mülahazalar
11. HaftaOsmanlıda Kapitülasyonlar
12. HaftaOsmanlıda Vakıf Sistemi ve Ekonomik Boyutu üzerine görüşler
13. HaftaOsmanlıda Tımar ve Tımar Sistemi üzerine tartışmalar
14. HaftaOsmanlı Devletinde Suyollarının Sevk ve İdaresi
15. HaftaOsmanlı Devletinde İşlenen Suçlar Üzerine Çeşitli görüşler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHalil İnalcık Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ (1300-1600), çeviren: Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011. Halil İnalcık ve Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 2 Cilt, (1300-1600; 1600-1914), Çeviren Halil Berktay, Eren Yayıncılık / Tarih Dizisi, İstanbul. Şevket Pamuk: Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi (1500-1914), İletişim Yayıncılık, 2005.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"