Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıRPD 5162016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Halil EKŞİ
Dersi Verenler(Ayrıldı) Ulus. Değ. Prg. Sor. Mehmet Zeki ILGAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kültürel ve kültürlerarası farklılıklara duyarlılığı artırmak. İnsanı anlamada kültürün önemi takdir edilmesi ve psikolojinin daha geniş bir sosyokültürel ve medeniyetler perspektiften görülmesi ve bunların danışma sürecine aktarılması
Dersin İçeriğiKültürel ve kültürlerarası farklılıklara duyarlılığı artırmak. İnsanı anlamada kültürün önemi takdir edilmesi ve psikolojinin daha geniş bir sosyokültürel ve medeniyetler perspektiften görülmesi ve bunların danışma sürecine aktarılması
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kültürel ve kültürlerarası farklılıklara duyalıdır1, 2, 3A
ÖÇ2İnsanı anlamada kültürün önemi takdir eder1, 2, 3A
ÖÇ3psikolojinin daha geniş bir sosyokültürel ve medeniyetler perspektiften görür1, 2, 3A
ÖÇ4Kültürel konuları danışma sürecinde dikkate alır1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKültürlerarası psikoloji nedir?
2. HaftaDavranışlarda kültürlerarası benzerlikler ve farklılıklar: Bireysel gelişim
3. HaftaDavranışlarda kültürlerarası benzerlikler ve farklılıklar: Sosyal Davranış ve Kişilik
4. HaftaDavranışlarda kültürlerarası benzerlikler ve farklılıklar: Biliş, Duygu, Dil ve Algı
5. HaftaDavranış Kültür ve Biyoloji Arasında İlişkiler 1
6. HaftaDavranış Kültür ve Biyoloji Arasında İlişkiler 2
7. HaftaAraştırma bulgularının kültürlerarası uygulamaları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürk-İslam Gelenekleri ve Psikoloji: Sadrettin Konevi, Mevlana ve Şems-i Tebrizi
10. HaftaTürk-İslam Gelenekleri ve Psikoloji: Yunus Emre ve Hacı Bektaşı Veli
11. HaftaDoğu Gelenekleri ve Psikoloji: Budizm, Taoizm vb.
12. HaftaKızılderili ve Afrika Geleneklerinde İnsan Doğası
13. HaftaTranspersonel psikoloji
14. HaftaKültüre Duyarlı Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık
15. HaftaKültüre Duyarlı Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
Diğer Kaynaklar• Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Etnografya. Nitel araştırma yöntemleri içinde (41-59). Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Bekman, S., Koç, A. A. (2013). İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür: Farklı Bakış Açıları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. • Göka, E. (2008). Türklerin Psikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları. • Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). İnsan-Aile-Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. • Sayar, K. (yayına hazırlayan). Ruh Sağlığı ve Kültür. Küreselleşen Dünyada Kültürel Psikiyatri. Metis yayınları, 2003. • Sayar, K.. Psikiyatri ve Kültür. İnsan Yayınları, İstanbul, 2000.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 130
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.004.0056.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0034.0034.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"