Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Evlilik ve Aile DanışmanlığıRPD 5112016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Besra TAŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Besra TAŞ, Yrd.Doç.Dr. Turgay ŞİRİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Evlilik ve aile danışmanlığı ve eğitimi ile ilgili temel kavram ve konuların, aile danışmanlığı ile ilgili kuramların bilgisinin kazanımını sağlamak.
Dersin İçeriğiAile Terapisi Tarihi, Birey Ve Aile Yaşam Döngüleri, Sağlıklı Ve Sağlıksız Aileler, Aile Terapisinde Etik, Yasal ve Mesleki Meseleler, Evlilik ve Boşanma, Aile Danışması Evreleri, Psikanalitik Aile Terapisi, Bowen Aile Terapisi, Sistemik Aile Terapisi, Yaşantısal Aile Terapisi, Stratejik Aile Terapisi, Yapısal Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Aile Terapisi, Hikayeleştirme (Narrative/Öyküsel) Terapisi, Çocuk Merkezli Aile Terapisi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Aile terapisi tarihini açıklar1, 2, 3F
ÖÇ2Birey ve aile yaşam döngülerini açıklar.1, 2, 3F
ÖÇ3Sağlıklı ve sağlıksız ailelerin özelliklerini açıklar..1, 2, 3F
ÖÇ4Aile terapisinde etik, yasal ve mesleki meseleleri açıklar.1, 2, 3F
ÖÇ5Evlilik ve boşanma ile ilgili kuramları açıklar.1, 2, 3F
ÖÇ6Aile danışması evrelerini açıklar.1, 2, 3F
ÖÇ7Aile terapisi kuramlarını açıklar.1, 2, 3F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAile Terapisi Tarihi
2. HaftaBirey Ve Aile Yaşam Döngüleri
3. HaftaSağlıklı Ve Sağlıksız Aileler
4. HaftaAile Terapisinde Etik, Yasal ve Mesleki Meseleler
5. HaftaBirleşmiş Ailelerle Çalışma-Evlilik ve Boşanma
6. HaftaAile Danışması Evreleri
7. HaftaPsikanalitik Aile Terapisi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBowen Aile Terapisi
10. HaftaSistemik Aile Terapisi
11. HaftaYaşantısal Aile Terapisi
12. HaftaStratejik Aile Terapisi
13. HaftaYapısal Aile Terapisi
14. HaftaBilişsel Davranışçı Aile Terapisi
15. HaftaÇözüm Odaklı Aile Terapisi-Hikayeleştirme (Narrative/Öyküsel) Terapisi – Çocuk Merkezli Aile Terapisi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1 Aile Terapisi Tarihi, Kuram Ve Uygulamaları (5. Baskıdan Çeviri) Samuel Gladding Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği Yayınları 2 Aile Terapisinde Kullanılan Teknikler (3. Basım) Şahin Kesici-Abdullah Mert-Esra İlgün- Çağla Girgin Büyükbayraktar Nobel Akademik Yayıncılık 3 Aile Terapisi Kavramlar Ve Yöntemler (1.Baskı) Michael Nichols Kaknüs Psikoloji Yayınları 4 Aile Danışmanlığı (genişletilmiş 11. baskı) Serap Nazlı Anı Yayıncılık 5 Aile Danışmanlığı Kuram Ve Uygulamalara Genel Bir Bakış (2.baskı) Nilüfer Özabacı-Zülal Erkan Pegem Akademi Yayınları
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0040.0040.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0038.5038.5000
Toplam İş Yükü190.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)190.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"