Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikolojik Danışmada Araştırma SemineriRPD 5042016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri dersi; psikolojik danışmada araştırma yöntemleri dersinin devamı niteliğinde olup araştırma ile elde edilen verilerin analizi ve değerlendirmesi, bir araştırma raporunun incelenmesi ve buna bağlı olarak bir araştırmanın yapılmasından oluşmaktadır.
Dersin İçeriğiPsikolojik Danışmada Araştırma Semineri dersi; psikolojik danışmada araştırma yöntemleri dersinin devamı niteliğinde olup araştırma ile elde edilen verilerin analizi ve değerlendirmesi, bir araştırma raporunun incelenmesi ve buna bağlı olarak bir araştırmanın yapılmasından oluşmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Gözlem ve Psikoterapileri planlar.1, 2, 3A, C
ÖÇ2Gözlem ve Psikoterapileri planlar.1, 2, 3A, C
ÖÇ3Okuldaki Önemli Ve Önemsiz Davranış Problemlerinin Etki Alanlarını gözlemler ve açıklar.1, 2, 3A, C
ÖÇ4Okuldaki Önemli Ve Önemsiz Davranış Problemlerinin Etki Alanlarını gözlemler ve açıklar.1, 2, 3A, C
ÖÇ5Aile Okul İlişkisini değerlendirir.1, 2, 3A, C
ÖÇ6Aile Okul İlişkisini değerlendirir.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaDersin Yönetimi Ve Sınıfın Kontrolü
3. HaftaGözlem Ve Psikoterapileri Plan İçine Alabilmek
4. HaftaGözlem Ve Psikoterapileri Plan İçine Alabilmek
5. HaftaOkul Danışmanının Gözetimi Altında Okulda Danışmanlık Ve Yol Göstericilik Aktivitelerini Organize Etmek Ve Uygulamak
6. HaftaÖğrenci Seminerinin Değerlendirilmesi
7. HaftaOkul Kitaplarının Yararı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOkul Danışmanının Gözetimi Altında Okulda Danışmanlık Ve Yol Göstericilik Aktivitelerini Organize Etmek Ve Uygulamak
10. HaftaAile Okul İlişkisi
11. HaftaAile Okul İlişkisi
12. HaftaOkuldaki Önemli Ve Önemsiz Davranış Problemlerinin Etki Alanlarını Gözlemlemek
13. HaftaOkuldaki Önemli Ve Önemsiz Davranış Problemlerinin Etki Alanlarını Gözlemlemek
14. HaftaTestin Analizlerini, Puanlarını Ve Değerlendirmesini Hazırlama
15. HaftaGrup Çalışması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKarasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti., 1998 Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. Basım,Ankara: Alkim, 1995. Arıkan, Rauf. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Ankara: Gazi Kitapevi, 2000.
Diğer KaynaklarYıldırım, Engin ve Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2001. Seyidoğlu, Halil. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. 8. Basım. İstanbul: Güzel Yayınları, 2000
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.006.0096.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.004.0020.0000
3Ara Sınav2.003.006.0000
4Kısa Sınav2.003.006.0000
5Ödev5.005.0025.0000
6Uygulama6.005.0030.0000
7Final2.002.004.0000
Toplam İş Yükü187
Toplam İş Yükü / 25 (s)187 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"