Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kişilik PsikolojisiRPD 5192016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Erdal HAMARTA
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Besra TAŞ, Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kişilikle ilgili temel kavramları bilme ve kişilik kuramlarının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerindeki yeri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriğiKişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı, kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKişilik, Akıl sağlığı, normal ve anormal kavrnamları
2. HaftaKişilik Kuramlarında Psikoanalitik Yaklaşım
3. HaftaKişilik Kuramlarında Psikoanalitik Yaklaşım
4. HaftaYeni Psikoanalitik Kuramcılar: Alfred Adler, Carl Jung, Eric Erikson, Karen Horney
5. HaftaYeni Psikoanalitik Kuramcılar: Alfred Adler, Carl Jung, Eric Erikson, Karen Horney
6. HaftaYeni Psikoanalitik Kuramcılar: Alfred Adler, Carl Jung, Eric Erikson, Karen Horney
7. HaftaYeni Psikoanalitik Kuramcılar: Alfred Adler, Carl Jung, Eric Erikson, Karen Horney
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAyırıcı Özellik Yaklaşımı, Gordon Allport, Henry Murray
10. HaftaAyırıcı Özellik Yaklaşımı, Gordon Allport, Henry Murray
11. HaftaBeş Faktörlü Kişilik Modeli-Büyük Beşli
12. HaftaBiyolojik Yaklaşım: Hans Eysenck'
13. Haftaİnsancıl Yaklaşım
14. HaftaDavranışçı/Sosyal Öğrenme Yaklaşımı
15. HaftaKişilik kuramları çerçevesinde kişilik yapılarının incelenmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBurger, J. M. (2007). Kişilik. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Diğer KaynaklarYazgan, Banu (2008). Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademi Frankly, E. F. (2007). İnsanın Anlam Arayışı (Çev: Selçuk Budak). İstanbul: Öteki Yayınları Kök Yayıncılık Geçtan, Engin (2010). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 120
2Uygulama 130
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.002.0034.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0020.0040.0000
6Uygulama30.002.0060.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"