Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiRPD 5172016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Beyza KIRCA
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Nihan ARSLAN, Yrd.Doç.Dr. İbrahim TAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikolojik danışmanın koruyucu ruh sağlığı içinde önemli bir yeri olan kriz ve krize müdahaleye ilişkin kavram ve konuların kavranması, filmlerin izlenilmesi, tartışılması ve krize müdahale becerilerinin öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiKoruyucu ruh sağlığı olarak kriz ve krize müdahalenin psikolojik danışma içindeki önemli yeri, Krizin tanımı, aşamaları, stres, etkili iletişim ve etkili başa çıkma yöntemleri, Kriz çeşitleri; durumluk ve gelişimsel krizler (göç, deprem, kronik hastalıklar, ölüm, intihar, tükenmişlik ), Krize müdahale türleri, Krize müdahale aşamaları ve becerileri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kriz ve krizin doğasını tanır 1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ2Temel kriz danışmanlığı becerilerini tanır 1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ3Kriz danışmanlığı aşamalarını açıklar 1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ4Durumluk ve gelişimsel krizleri belirleyebilmeyi, farklı krize müdahale tarzlarını ve becerilerini öğrenir. 1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ5Durumluk ve gelişimsel krizleri öğrenir, bu krizlerle ilgili sekiz farklı film izler ve tartışır. 1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ6Koruyucu ruh sağlığı olarak kriz ve krize müdahalenin psikolojik danışma içinde önemli bir yerinin olduğunu kavrar. 1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ7Krizin aşamalarını anlar. 1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ8Kriz ve krize müdahaleye ilişkin temel kavram ve yaklaşımları öğrenir 1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ9Çeşitli kriz durumlarında ortaya çıkan ana özellikleri tanır 1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ10Okulda kriz durumlarıyla karşı karşıya kalan çocukların temel ihtiyaçlarını tanır. 1, 2, 3, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin tanıtımı: kapsamı, önemi hakkında bilgilendirme
2. HaftaKrizin tanımı ve aşamaları
3. HaftaKriz çeşitleri: durumluk ve gelişimsel krizler, etkili iletişim, stres
4. HaftaFarklı durumluk krizlere devam ve etkili başa çıkma becerileri
5. HaftaGelişimsel kriz, tartışma
6. HaftaDurumluk kriz ve tartışma, krize müdahale becerileri
7. HaftaOkulda şiddet ve afetler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaZorbalık
10. HaftaÇocuğa kötü muamele
11. HaftaKriz danışmanlığının genel ilkeleri ve önleme
12. HaftaPsikolojik travma ve travma sonrası stres bozukluğu
13. HaftaOkul, çocuk ve travma
14. HaftaGelişimsel kriz, tartışma, krize müdahale türleri: ferdi ve genel yaklaşımlar, krize müdahale becerileri.
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSayıl, I. (2000). Kriz ve krize müdahale. Ankara: Ankara Ünv. Yayınları. .
Diğer Kaynaklar1.Ersever, O.G. (1996) İntihar Krizine Müdahale. Kriz Dergisi. C4, S1, 67-69. 2.Sonneck, Gernot ve diğerleri (2000) Krize Müdahale ve İntiharı Önleme. Çev: Yasemin Sözer. Ankara: Damla Matbaacılık, Reklamcılık ve Yayıncılık Ltd. Şti
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.0028.0028.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0025.0025.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0032.5032.5000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"