Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İleri Ergenlik PsikolojisiRPD 5132016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Doç. Dr. Bülent DİLMAÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İleri Ergenlik Psikolojisi dersi, Çocuklukla yetişkinlik arasındaki geçiş dönemi olarak adlandırılan ergenlik, yaşamının fiziksel çevrimine kayıtlı olduğu için kuşkusuz insanoğlunun kendisi kadar uzun zamandan beri mevcuttur. Bununla birlikte, insanoğlunun bu gelişim olgusuna ilişkin görüşü tarih boyunca çok değişim göstermiştir. Bu değişim süreçleri ele alınacaktır.
Dersin İçeriğiİleri Ergenlik Psikolojisi dersi, Çocuklukla yetişkinlik arasındaki geçiş dönemi olarak adlandırılan ergenlik, yaşamının fiziksel çevrimine kayıtlı olduğu için kuşkusuz insanoğlunun kendisi kadar uzun zamandan beri mevcuttur. Bununla birlikte, insanoğlunun bu gelişim olgusuna ilişkin görüşü tarih boyunca çok değişim göstermiştir. Bu değişim süreçleri ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÇocuklukla yetişkinlik arasındaki geçiş dönemi
2. HaftaErgenlikte yaşamının fiziksel gelişimi
3. HaftaBilişsel gelişim
4. HaftaErgenlikte duygusal gelişim
5. HaftaErgenlikte sosyal gelişim
6. HaftaErgenlikte mesleki gelişim
7. HaftaErgenliktekariyer gelişim
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaErgenlikte ebveyn tutumları
10. HaftaErgenlikte rusal gelişim
11. HaftaErgenlikte görünen psikopatolojiler
12. HaftaErgenlikte görünen psikopatolojiler
13. HaftaErgenlikte görünen psikopatolojiler
14. HaftaErgenlikte görünen psikopatolojiler
15. HaftaErgenlikte görünen psikopatolojiler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKulaksızoğlu, A. (2015). Ergenlik Psikolojisi, Remizi Kitapevi
Diğer KaynaklarOnur, B. Gelişim Psikolojisi, İmge Kitapevi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.004.0068.0000
3Ara Sınav1.0030.0030.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0040.0040.0000
Toplam İş Yükü189
Toplam İş Yükü / 25 (s)189 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"