Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilişsel-Davranışsal (BDT) YaklaşımlarRPD 5122016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Beyza KIRCA
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Besra TAŞ, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU, Yrd.Doç.Dr. İbrahim TAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Etkili Psikolojik danışman becerilerini ve Bilişsel-davranışçı danışma sürecini öğrenme
Dersin İçeriğiEtkili Psikolojik danışman becerileri, Bilişsel yaklaşım ve Bilişsel davranışçı danışma süreci ve kullanılan teknikler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Etkili psikolojik danışma becerilerini kazanır 1, 2, 4, 7, 8, 12A, C
ÖÇ2Danışan danışman ilişkisini kavrar 1, 2, 4, 7, 8, 12A, C
ÖÇ3Bilişsel davranışçı danışma seansları hakkında bilgi sahibidir 1, 2, 4, 7, 8, 12A, C
ÖÇ4Başlangıç gelişim seansları ve bilişsel yeniden yapılandırmayı kavrar 1, 2, 4, 7, 8, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPsikolojik danışmada nedir? Danışan danışman ilişkisi
2. HaftaEtkili Psikolojik danışmanın özellikleri
3. HaftaAmaç oluşturma
4. HaftaTemel dinleme becerileri
5. HaftaBilişsel ve bilişsel davranışçı kuramlar
6. HaftaBilişsel kuramda kişilik gelişimi
7. HaftaBilişsel danışmada senasların yapısı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBilişsel danışmada senasların yapısı
10. HaftaBaşlangıç ve gelişim seansların yapısı
11. HaftaOtomatik düşünce ve semaların yakalanması
12. HaftaABC formülünün kullanılması
13. HaftaSonuç seanlarının yapısı
14. HaftaBilişsel yeniden yapılandırma
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBilişsel Davranışçı Terapi Temelleri ve Ötesi Yazar: Judith S. Beck
Diğer Kaynaklar1.Cognitive therapy for depressed adolescents. Wilkes, T.C.r; Belsher, G; Rush, A; Frank, E 2.Cognitive therapy for trauma. Follette, V; Ruzek, J; Abueg, F 3. Cognitive therapy with children and adolescents. Reinecke, M:. Dattilio, F; Freeman, A
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.0028.0028.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0025.0025.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0032.5032.5000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"