Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarRPD 5102016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Beyza KIRCA
Dersi VerenlerProf. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU, Arş. Gör. Beyza KIRCA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikolojik danışmanlık alanını toplumun ve bireyin değişen gereksinimlerini göz önünde tutarak yeni teknik ve kavramları tartışılması amaçlanmaktadır. Bu tartışmalardan yola çıkarak da öğrencilerin kendi danışma yaklaşımlarını oluşturmaları hedeflenir.
Dersin İçeriğiDersin içeriğinde çağdaş kuramlar ve uygulamaları karşılaştırılıp tartışılır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Psikolojik danışmadaki çağdaş yaklaşımları açıklayabilir.1, 2, 12A, C
ÖÇ2Psikolojik danışmada çağdaş kuramları yeni akımlarla ilişkilendirebilir.1, 2, 12A, C
ÖÇ3Çağdaş psikolojik danışma kuramlarını danışma uygulamalarında yerine ve amacına uygun olarak kullanabilir.1, 2, 12A, C
ÖÇ4Okul, aile, kariyer danışmanlığı gibi farklı danışmanlık kollarında bireysel psikolojik danışma uygulamalarında çağdaş danışma kuramlarından nasıl faydalanacağını bilir.1, 2, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPsikanalitik yaklaşım
2. HaftaAdleryen yaklaşım
3. HaftaAnalitik yaklaşım
4. HaftaDanışan merkezli yaklaşım
5. HaftaGerçekçi terapi
6. HaftaDavranışçı yaklaşım
7. HaftaDavranışçı yaklaşım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBilişsel yaklaşım
10. HaftaBilişsel yaklaşım
11. HaftaVaroluşçu yaklaşım
12. HaftaTransaksiyonel yaklaşım
13. HaftaAile terapileri
14. HaftaÇözüm odaklı terapiler
15. HaftaÇağdaş yaklaşımları karşılaştırma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Işık Terzi. Ş, Ergüner Tekinalp. B, ( 2013) Psikolojik Danışmada Güncel Kuramlar. Ankara Pegem Akademi
Diğer Kaynaklar1. Samuel T. G., A., (2013) Comprehensive Proffesion Counseling, Ceviri Editörü: Nilifer V. A., Psikoloji Danisma Kapsamli Bir Meslek, Npbel Yayin 2. Serife I. T., Bengü E. T., (2013) Psikolojik Danismada Güncel Kuramlar, Pegem Akademi 3. Gürses T., (2007), Psikolojik Yardim Hizmetleri Kuram ve Uygulamalar, Nobel Yayin 4. Murdock. N. L. (2016), Psikoloji Danışma ve Psikoterapi Kuramları, (Çev. Füsun Akkoyun) Nobel Yayın
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.0028.0028.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0025.0025.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0032.5032.5000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"