Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İleri Psikolojik Danışma KuramlarıRPD 5082016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Beyza KIRCA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikolojik danışma kuramları ve kuramlara ait kavramsallaştırmaları anlayabilmek, danışma sürecinde kuramların ne gibi uygulamaları ve açılımları olduğunu öğrenebilmek, farklı kuramsal perspektifleri değerlendirebilmektir.
Dersin İçeriğiBelli başlı psikolojik danışma kuramları, kuramların temelini oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamalar, psikolojik danışma uygulamalarındaki yeni gelişmeler ve eğilimler.Temel psikolojik danışma kuramları, kuramların karşılaştırılması, farklı durumlarda farklı kuramların güçlü ve zayıf yanlarıyla kavranması, kuramların danışma sürecinde uygulama alanları ve açılımları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Danışmanlık prensip ve tekniklerini kullanarak insanların farklı ihtiyaçları hakkında toplumda bir farkındalık ve hassasiyet geliştirir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ2Danışmanlıkta temel çalışmaları ve dönüm noktalarını kavrar.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ3Danışmanlık prensip ve tekniklerini farklı durumlara göre uygular1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ4Danışmanlık prensip ve teknikleriyle ilgili güncel olayları tartışır1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ5Danışmanlık prensip ve tekniklerini kullanarak, sosyal ve duygusal olaylara cevap verir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPsikolojik Danışmanlık Kuramlarına Giriş
2. HaftaPsikolojik Danışmanlık İlkeleri, Etik Değerler vb. genel prensipler.
3. HaftaPsikanalitik yaklaşımda Danışmanlık Prensip ve Teknikleri (Freud ve Psikanaliz)
4. HaftaNeoanalitik Yaklaşımlar ve Carl Gustav Yung’un Yaklaşımı
5. HaftaBireysel Psikolojide Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Adler)
6. HaftaBirey Merkezli Psikolojide Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Carl Rogers)
7. HaftaVaroluşçu Psikoterapi Yaklaşımında Kuram ve Teknikler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGestalt Yaklaşımında Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Fritz Perls)
10. HaftaTransaksiyonel Analizde Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Eric Berne)
11. HaftaAkılcı-Duygusal Terapide Danışmanlık Prensip ve Teknikleri (Albert Ellis)
12. HaftaDavranışçı Psikoterapi Yaklaşımı ve Teknikleri
13. HaftaBilişsel Psikoterapi Yaklaşımı ve Teknikleri
14. HaftaÇözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi
15. HaftaKültüre Duyarlı Psikoterapi Yaklaşımları ve Psikolojik Danışma Alanındaki Son Gelişmeler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1- Dr.Gerald Corey, Çev: Dr. Tuncay ERGENE (2008). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. Ankara: Mentis Yayınları.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.0028.0028.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0025.0025.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0032.5032.5000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"