Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıRPD 5072016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel bir araştırmadaki sürecin nasıl işlediğini kavrar, bilimsel bir rapor hazırlama becerisi kazanır, bilimsel değerlendirme anlayışı kazanır, bilimsel araştırmada etik kurallarını bilir ve yapacağı bilimsel çalışmalarda uygular.
Dersin İçeriğiBilimsel araştırmanın temel kavram ilke ve yaklaşımları; araştırma süreç ve yöntemleri; rapor hazırlama teknikleri; alıntı yapma ve kaynakça gösterme şekilleri; araştırma modeli; evren ve örneklem; veri ve veri toplama teknikleri; verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi; bulgular; sonuç, tartışma ve öneriler; örnek bir rapor hazırlama, bilimsel araştırmada etik.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Uzmanlık düzeyinde kuramsal bilgiye ulaşma yollarını kavrar.1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
ÖÇ2Eğitim kurumlarının yönetimi aşamasında yönetsel rol oynar.1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
ÖÇ3Bağımsız olarak veri toplama sürecini yürütebilir1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
ÖÇ4Alanı ile ilgili verileri analiz eder.1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
ÖÇ5Bağımsız bilimsel çalışma yürütür.1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
ÖÇ6Bağımsız bilimsel çalışmayı raporlaştırır.1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel kavram ilke ve yaklaşımlar; Bilginin kaynağı, bilim, bilimsel yöntem
2. HaftaAraştırma eğitimi
3. HaftaAraştırma süreç ve teknikleri;Rapor hazırlama teknikleri;
4. HaftaAlıntı Yapma ve Kaynakça gösterme şekilleri
5. HaftaAmaçlar; önem
6. HaftaSayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar
7. HaftaAraştırma modeli
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEvren örneklem
10. HaftaVeri ve veri toplama teknikleri
11. HaftaVerilerin işlenmesi ve çözümlenmesi
12. HaftaBulgular ve yorumlanması
13. HaftaSonuç ve öneriler
14. Haftaörnek bir rapor hazırlama
15. Haftaörnek bir rapor hazırlama-II
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKarasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Büyüköztürk,Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A. Cohen, L.,Manion, L., and Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routlegde.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Uygulama 130
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi7.003.0021.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev7.007.5052.5000
6Uygulama7.007.0049.0000
7Final1.0031.0031.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"