Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikISL 5272016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerDoç. Dr. Ömer BOLAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı eğitimde liderlik teorilerini farklı açılardan değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında işlenecek konular şunlardır: Liderlik kavramı, liderlik teorileri, vizyon kavramı ve yönetimi, öğrenen örgütler ve liderlik, değişme ve liderlik, iletişim ve liderlik, karar verme ve liderlik, eğitimde politikaları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
Ders NotuŞişman, M. (2002c). Eğitimde Mükemmellik Arayışı. Ankara: Pegema. Şişman, M. & S. Turan (2001). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Pegema
Diğer KaynaklarKeçecioğlu, T. (1998). Liderlik ve Liderler. İstanbul: Mavi Kitaplar Maxwell, J. C. (1999). Liderlik nitelikleri. İstanbul: Beyaz.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.X
PÇ2İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.X
PÇ3Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.X
PÇ4Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.X
PÇ5Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.X
PÇ6Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.X
PÇ7Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.X
PÇ8İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olurX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
Toplam0
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"