Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Karar YöntemleriISL 5312016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı En genel hali ile karar verme; Karar vericinin mevcut seçenekler arasından bir seçim, sıralama ya da sınıflandırma yaparak bir sorunu çözme sürecidir. Bu ders temelde kararların nasıl verildiği ve hangi yöntemlerin kullanıldığı konularını kapsar. Karar vermeyle ilgili matematiksel, istatistiksel ve psikolojik yaklaşımların incelenmesi ve öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiKarar verme, rasyonel ve sınırlı rasyonellik, karar vermenin sanatsal ve bilimsel yönnleri, belirsizlik altında karar verme, risk altında karar verme, fayda kuramı, oyun kuramı, sosyal seçim kuramı.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Analitik düşünerek problemleri yapılandırıp analiz edebilir. 1, 2, 6A, C
ÖÇ22) Problemleri yapılandırıp sınıflandırabilir 1, 2, 6A, C
ÖÇ33) Karar tekniklerini kullanarak işletme sorunlarını çözebilir. 1, 2, 6A, C
ÖÇ44) İşletme sorunlarını fayda ve oyun teorisi bakış açısıyla analiz ve çözümler üretir. 1, 2, 6A, C
ÖÇ55) Karmaşık sistemleri karar verme tekniklerini uygulayacak şekilde modelleyebilir. 1, 2, 6A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKarar Vermeye Giriş ve Karar Verme Teorilerindeki Gelişmeler
2. HaftaRasyonel karar verme ve Karar vermenin psikolojik yönü
3. HaftaKarar verme süreci ve karar problemlerini yapılandırma
4. HaftaKarar problemlerinin sınıflandırılması, Belirlilik altında ve Risk Altında Karar verme
5. HaftaKarar Ağaçları ve Bayes yaklaşımı
6. HaftaBelirsizlik altında karar verme
7. HaftaFayda Teorisi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÇok ölçütlü karar verme yöntemlerine giriş
10. HaftaÇok ölçütlü karar verme: Analitik Hiyerarşi Süreci, Analitik Ağ Süreci
11. HaftaOyun teorisi
12. HaftaOyun teorisi- Devam
13. HaftaGrup Halinde Karar Verme
14. HaftaGrup Halinde Karar Verme 2
15. HaftaSosyal seçim teorisi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuRivet, P., Model Building for Decision Analysis, John Wiley and Sons, Chicester, 1980
Diğer KaynaklarSaaty, T.L., Vargas, L.G., Decision Making in Economic, Political, Social and technological Environments: with the Analytic Hierarchy Process, University of Pittsburgh, 1994. 4.Simon, H. A. Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations, New York : Free Press, c1997. 5.Goodwin, P., Wright G., Decision Analysis for Management Judgment,New York:Wiley, 1991.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.X
PÇ2İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.X
PÇ3Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.X
PÇ4Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.X
PÇ5Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.X
PÇ6Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.X
PÇ7Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.X
PÇ8İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olurX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 150
2Ödev 110
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0030.0030.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0040.0040.0000
Toplam İş Yükü186
Toplam İş Yükü / 25 (s)186 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"