Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Araştırma Yöntemleri IISL 5252016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, öğrencinin veriye dayalı projesini yürütebilmesini, daha sonra büyük ölçekli araştırmalara etkin bir şekilde katılmasını ve bu araştırmaların bilinçli kullanıcısı olmasını sağlamak üzere bilgi ve becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.Ders, öğrencinin başta tez olmak üzere, araştırma probleminin belirlenmesi, konu başlığını saptanması, araştırmanın planlama ve tasarımı için temel olan araştırma metodolojisi, istatistiksel yöntemler ve raporlama şekillerini içermektedir.
Dersin İçeriğiDers, öğrencinin veriye dayalı projesini yürütebilmesini, daha sonra büyük ölçekli araştırmalara etkin bir şekilde katılmasını ve bu araştırmaların bilinçli kullanıcısı olmasını sağlamak üzere bilgi ve becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.Ders, öğrencinin başta tez olmak üzere, araştırma probleminin belirlenmesi, konu başlığını saptanması, araştırmanın planlama ve tasarımı için temel olan araştırma metodolojisi, istatistiksel yöntemler ve raporlama şekillerini içermektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilim, araştırma, bilgi kaynakları ve bilimsel yöntemi açıklar.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ2Bilim, araştırma, bilgi kaynakları ve bilimsel yöntemi açıklar.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ3Araştırma sorusundan başlayarak raporlamaya kadar araştırma sürecini tasarlar.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ4Araştırmada uygun istatistiksel yöntemleri seçer.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ5Alıntı, atıf ve diğer referans yöntemlerini bilir.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ6Araştırma etiğine uygun davranır.1, 2, 3, 4A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgi kaynakları, bilim ve araştırma, araştırma süreci I (Araştırma Konusunun ve Yönteminin Belirlenmesi, Sınırlanması, Veri Toplama Araçları)
2. HaftaTanımlayıcı İstatistikler - Araştırmalarda hata kaynakları (Sık yapılan hatalar, Tip 1/Tip 2 Hata, BIAS) ve Temel istatistik kavramlar (Değişkenler, merkezi ve yaygınlık ölçütleri, normal dağılım vb.)Bölüm 1
3. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri / T testi ve ANOVA Testi)Bölüm 3
4. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Non-Parametrik önemlilik testleri / Kruskal Walles, Mann Whitney U Testi, K Kare TestiBölüm 3
5. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri – Kolerasyon ve Regresyon Testi)Bölüm 4
6. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri – Çoklu Regresyon Testi)Bölüm 4
7. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri – Faktör Analizi)Bölüm 5 ve 6
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri )Bölüm 7
10. HaftaNitel Araştırma IBölüm 9 ve 10
11. HaftaNitel Araştırma IIBölüm 10
12. HaftaNitel Araştırma IIIBölüm 11
13. HaftaÖrnekleme TürleriBölüm 2
14. HaftaAraştırma raporu hazırlama, alıntı, atıf ve araştırmada etik I
15. HaftaAraştırma raporu hazırlama, alıntı, atıf ve araştırmada etik I
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu- Güriş, S. ve Astar M. (2014) Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik, Der Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar- Altunışık R. vd. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya - Baş T. (2001). Anket, Seçkin Yayınları, Ankara. - Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. - Çokluk Ö. vd. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik (SPSS ve LISREL Uygulamaları). Pegem Yayınları, Ankara - Day A.R. (2004). Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır, 9. Baskı, Tübitak Yayınları, Ankara - Zikmund W.G. (1997). Business Research Methods, Fifth Ed., Dryden Press. Orlando, USA.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.X
PÇ2İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.X
PÇ3Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.X
PÇ4Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.X
PÇ5Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.X
PÇ6Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.X
PÇ7Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.X
PÇ8İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olurX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ders Devam20
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.0030.0030.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0045.0045.0000
Toplam İş Yükü187
Toplam İş Yükü / 25 (s)187 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"