Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Araştırma Yöntemleri IIISL 5262016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK, Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk ÖZBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yüksek Lisans öğrencilerine Nitel Araştırma hakkında teori, yöntem, teknik ve ilkelerinde yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır. Sosyal bilim araştırmalarında yaygın kullanılan nitel araştırma ve analizlerin, nasıl yapılacağı, yorumlanacağı ve raporlanacağı örneklerle açıklanması, nitel araştırma desenlerı, nitel veri analizi, bilimsel araştırma raporlarının biçim ve kurallarının öğrenilmesi.
Dersin İçeriğiYüksek Lisans öğrencilerine Nitel Araştırma hakkında teori, yöntem, teknik ve ilkelerinde yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır. Sosyal bilim araştırmalarında yaygın kullanılan nitel araştırma ve analizlerin, nasıl yapılacağı, yorumlanacağı ve raporlanacağı örneklerle açıklanması, nitel araştırma desenlerı, nitel veri analizi, bilimsel araştırma raporlarının biçim ve kurallarının öğrenilmesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Bilim ve bilim felsefesi ile yöntem bilgisi arasındaki ilişkiyi anlayabilme ve yorumlayabilme 1, 2, 3A, C
ÖÇ22) Yöntem hakkında öğrenilenleri araştırma konusu belirlerken ve herhangi bir araştırma sürecinde kullanabilme 1, 2, 3A, C
ÖÇ33) Araştırmanın odağındaki konuyla ilgili daha önce yapılmış görgül ve kavramsal çalışmaları sorgulama ve yapılacak araştırma ile ilişkilendirme 1, 2, 3A, C
ÖÇ44) Araştırma soru ve hipotezlerini sınıflandırabilme ve bu doğrultuda araştırma için uygun araştırma hipotez ve sorularını formüle edebilme 1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilim, Bilimsel Yaklaşım ve Bilimsel Araştırma Süreci
2. HaftaEleştirel Kaynak İncelemesi ve Kaynak Gösterme
3. HaftaHipotez ve Strateji Geliştirme
4. HaftaAraştırmalarda Örnekleme Sürecinin İncelenmesi
5. HaftaBilimsel Araştırmalarda Ölçme Kavramı ve Çeşitli Ölçeklerin İncelenmesi
6. HaftaAnket Yöntemi
7. HaftaSoru Formu Hazırlama Uygulamaları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGözlem Yöntemi
10. HaftaGözlem Uygulamalarının Değerlendirilmesi
11. HaftaOdak Grup Yöntemi
12. HaftaOdak Grup Uygulamaları
13. HaftaMülakat Yöntemi ve Uygulaması
14. HaftaAraştırma Bulgularının Yorumlanması ve Rapor Hazırlama
15. HaftaTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuŞimşek, H. ve Yıldırım, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Diğer KaynaklarGürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Pamay, C. ve Üstün, Z. G. (2015). APA Yayım Klavuzu. İstanbul: Kaknüs Yayınları. Kuhn, T. (1962). Bilimsel devrimlerin yapısı (N. Kuyaş, Çev.). İstanbul: Kırmızı Yayınları. Baş, T. & Akturan, U. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Glesne, C. (2014). Nitel Araştırmaya Giriş (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Kuş, E. (2012). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Creswell, J. D. (2014). Araştırma Deseni & Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (2. Baskı). Ankara: Eğiten Kitap.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.X
PÇ2İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.X
PÇ3Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.X
PÇ4Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.X
PÇ5Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.X
PÇ6Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.X
PÇ7Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.X
PÇ8İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olurX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü182
Toplam İş Yükü / 25 (s)182 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"