Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisatISL 5072016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersi Verenler(Ayrıldı) Ulus. Değ. Prg. Sor. Halil TUNALI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, mikro ve makro iktisadın temellerini öğretmektir. İktisadın ana kavramlarını, iktisat teorilerini ve iktisadi araçları tanıtarak, öğrencilere hem mikro iktisat hem de makro iktisat alanında analiz ve yorum yapabilme ve bunları iş hayatında uygulayabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiDerste, öncelikle birey, firma ve endüstri gibi mikro birimlerin davranışları incelenecek; böylece arz, talep, piyasa dengesi, esneklik, tüketici ve üretici teorileri, tam ve aksak rekabet piyasaları detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Daha sonra, makro modellere geçilecek; milli gelir hesaplaması, paranın tanımı ve çeşitleri, para ve maliye politikaları, işsizlik ve enflasyon ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci mikro iktisat ve makro iktisadın temel konularını açıklayabilir.1, 3, 4, 15A
ÖÇ2Öğrenci temel mikro ve makro iktisadi kavramları kullanarak teorileri analiz edebilir.1, 3, 4A
ÖÇ3Öğrenci güncel iktisadi meseleleri değerlendirebilir.1, 2, 3A
ÖÇ4Öğrenci iktisadi tartışmalara katılabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.1, 3, 4, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 10:Beyin Fırtınası, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanıtımı, İktisadın Tanımı ve KapsamıDinler, s.3-5
2. HaftaEkonomi İlminin Niteliği ve Önemi (Kıtlık, Alternatif Maliyet, Ana Kavramlar, Temel Sorunlar)Dinler, s.6-44
3. HaftaFiyat Teorisine Giriş (Talep ve Arz)Dinler, s.48-73
4. HaftaFiyat Teorisine Giriş (Denge Fiyat, Dış Faktörler, Uygulamalar)Dinler, s.74-114
5. HaftaTüketici Teorisi (Fayda İlkesi, Farksızlık Eğrisi, Tüketici Dengesi)Dinler, s.118-138
6. HaftaÜretici Teorisi (Üretim Fonksiyonu, Maliyet Analizi)Dinler, s.142-178
7. HaftaFiyat Teorisi (Firma Dengesi, Tam Rekabet, Aksak Rekabet)Dinler, s.182-210
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMilli Gelir (Makroekonominin Doğuşu, Milli Gelir Hesaplamaları)Dinler, s.327-363
10. HaftaMilli Gelir (Belirleyen Faktörler, Denge, Toplam Talep ve Toplam Arz)Dinler, s.364-425
11. HaftaPara (Tanımı, Çeşitleri, Emisyon Rejimleri, Makroekonomideki Rolü)Dinler, s.429-456
12. HaftaPara (Paranın Değeri Sorunu, Merkez Bankası, Para Politikası)Dinler, s.457-472
13. HaftaPara ve Maliye Politikası: IS-LM AnaliziDinler, s.543-560
14. HaftaEnflasyon (Tanımı, Nedenleri, Türleri, Mücadele)Dinler, s.475-496
15. Haftaİstihdam ve İşsizlik (Tanımı, Türleri, Philips Eğrisi, Mücadele)Dinler, s.497-517
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuZeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2014.
Diğer Kaynaklar(1) Begg, Vernasca, Fischer and Dornbush, Economics, 11th Edition, McGraw-Hill Education, 2014. (2) Case, Fair and Oster, Principles of Economics, 11th Edition, Pearson, 2014. (3) Hassan, Economics with Islamic Orientation, Oxford University Press, 2015. (4) Eğilmez ve Kumcu, Ekonomi Politikası - Teori ve Türkiye Uygulaması, Remzi Kitabevi, 2013.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.X
PÇ2İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.X
PÇ3Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.X
PÇ4Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.X
PÇ5Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.X
PÇ6Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.X
PÇ7Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.X
PÇ8İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olurX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Ders Devam10
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.0024.0024.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0018.0018.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0032.0032.0000
Toplam İş Yükü186
Toplam İş Yükü / 25 (s)186 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"