Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yüksek Lisans Projesi EBB 5022016 - 2017T : 0+U : 0030.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Beyza KIRCA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı,rehberlik ve psikoloji biliminin teorik ve uygulamalı alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, bu konular hakkında fikir yürütebilme, rehberlik ve psikoloji araştırma yöntemlerine uygun veri toplayabilme, toplanan verileri analiz edebilme, sonuçları raporlayabilme, bulguları ilgili literatür ışığında tartışabilme ve düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiAraştırma yöntemlerine uygun veri toplama, toplanan verileri analiz etme sonuçları raporlama, bulguları ilgili literatür ışığında tartışma ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etme.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.14, 16F
ÖÇ2Proje konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.14, 16F
ÖÇ3Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme14, 16F
ÖÇ4Proje konusundaki bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi.14, 16F
ÖÇ5Proje konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.14, 16F
ÖÇ6Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.14, 16F
Öğretim Yöntemleri:14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖğrencinin Proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
2. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
3. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
4. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
5. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
6. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
7. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
8. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapmasıAra Sınav
9. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
10. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
11. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
12. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
13. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
14. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
15. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapması
16. HaftaÖğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında çalışma yapmasıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYD alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirir, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ2EYD ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilir.X
PÇ3EYD’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilirX
PÇ4EYD alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilirX
PÇ5EYD’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilirX
PÇ6EYD alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilirX
PÇ7Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilirX
PÇ8Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirirX
PÇ9Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser.X
PÇ10Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
PÇ11İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilir.X
PÇ12Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.X
PÇ13Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ14Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ15Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ16Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 199
2Final1
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.0030.00510.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev17.0014.00238.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü748
Toplam İş Yükü / 25 (s)748 / 25
Dersin AKTS Kredisi30

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"