Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri EBB 5242016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çağdaş eğitim modellerini kazandırmak ve bu sistemlerin uygulanmasını sağlamak
Dersin İçeriğiÇağdaş eğitim modellerini kazandırmak ve bu sistemlerin uygulanmasını sağlamak
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavramları bilir.1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16A, C, F
ÖÇ2Öğrenci öğrenme kuram\yaklaşımlarını açıklar.1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16A, C, F
ÖÇ3Öğrenci öğrenme ile ilgili temel ilkeleri açıklar.1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16A, C, F
ÖÇ4Öğrenci bir kuram ve yaklaşımı temel alarak bir eğitim durumu düzenler.1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16A, C, F
ÖÇ5Öğrenci kuram veya yaklaşımların benzer ve farklı yönlerini analiz eder.1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16A, C, F
ÖÇ6Öğrenci bir eğitim durumları düzeneğini öğrenme-öğretme kuramlarına uygunluğu açısında değerlendirir.1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGirişDersin, amaçlarının, öneminin, işleniş yöntemlerinin, değerlendirme esaslarının tartışılıp değerlendirilmesi.
2. HaftaTemel kavramlar.lgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3. Haftaİnsanın gelişim özelikleri ve boyutlarılgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4. HaftaGelişimin boyutları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5. HaftaDavranışçı öğrenme kuramı.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6. HaftaKlasik koşullanma.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7. HaftaEdimsel koşullanma.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBağlaşımcılıkİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10. HaftaSosyal bilişsel kuramİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11. HaftaBilişsel öğrenme kuramıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12. HaftaGestalt kuramılgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13. HaftaBilgiyi işleme kuramılgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14. HaftaÖğrenme-öğretme modelleri.lgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15. HaftaGenel değerlendirmelgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYD alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirir, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ2EYD ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilir.X
PÇ3EYD’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilirX
PÇ4EYD alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilirX
PÇ5EYD’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilirX
PÇ6EYD alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilirX
PÇ7Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilirX
PÇ8Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirirX
PÇ9Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser.X
PÇ10Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
PÇ11İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilir.X
PÇ12Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.X
PÇ13Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ14Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ15Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ16Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Uygulama 120
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.007.007.0000
6Uygulama1.007.007.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"