Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim ve Geliştirme EBB 5372016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim sistemlerini geliştirici uygulamalar yapmak ve yeni modeller geliştirmek
Dersin İçeriğiÖrgüt Geliştirmenin Kapsamı Amaçları, Örgüt Geliştirme Süreci, Örgüt Yapısına Yönelik Müdahale Teknikleri, Örnek uygulamalar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Örgüt geliştirme amaç ve kapsamını açıklar1, 2, 3A, B
ÖÇ2Örgüt geliştirme sürecini anlatma1, 2, 3A, B
ÖÇ3Örgüt yapısı ve sürecine ilişkin müdahale tekniklerini söyleme1, 2, 3, 12A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaÖrgüt Geliştirmenin Kapsamı Amaçları
3. HaftaÖrgüt Geliştirme Süreci
4. HaftaÖrgüt Geliştirme Süreci
5. HaftaÖrgüt Geliştirme Süreci
6. HaftaÖrgüt Yapısına Yönelik Müdahale Teknikleri
7. HaftaÖrgüt Yapısına Yönelik Müdahale Teknikleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÖrgüt Yapısına Yönelik Müdahale Teknikleri
10. HaftaYapısal ve kültürel değişimi yönetmek
11. HaftaYapısal ve kültürel değişimi yönetmek
12. HaftaÖrnek uygulamalar
13. HaftaÖrnek uygulamalar
14. HaftaÖrnek uygulamalar
15. HaftaÖrnek uygulamalar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBalcı, A. (2001). Etkili okul ve okul geliştirme. Ankara: Pegema Yayınları.
Diğer KaynaklarDinçer, Ö. (2008). Örgüt geliştirme, teori ve uygulamalar. İstanbul: Alfa Yayınları. Öztürk, A. (2007). Örgüt geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları. Özden, Y. (2011). Okulu yeniden kurmak. Ankara: Nobel Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYD alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirir, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ2EYD ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilir.X
PÇ3EYD’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilirX
PÇ4EYD alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilirX
PÇ5EYD’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilirX
PÇ6EYD alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilirX
PÇ7Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilirX
PÇ8Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirirX
PÇ9Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser.X
PÇ10Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
PÇ11İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilir.X
PÇ12Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.X
PÇ13Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ14Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ15Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ16Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.0015.0075.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.0015.0045.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü192
Toplam İş Yükü / 25 (s)192 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"