Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Avrupa Birliği’nin Mali Bütünlüğüne Karşı İşlenen Suçlar ve Adli YardımlaşmaKMH 6152016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 2002 yılından itibaren ise Avrupa Savcılığı ayrı bir çalışma konusu yapılmıştır. Lizbon Antlaşmasında, Avrupa Birliği bünyesinde sınıraşan suçlar bakımından Eurojust bünyesinde Avrupa Savcılığı’na yer verilmiştir. Avrupa Savcılığı’nın faaliyete geçmesi için yasal çalışmalar ise Avrupa Parlamentosu’nda başlamıştır. Nitekim, Avrupa Komisyonunca 2013 yılının Temmuz ayında kabul edilen Avrupa Savcılığı bürosunun kurulması önerisi Avrupa Parlamentosu’na sunulmuştur. Bu ders kapsamında söz konusu suçlar ve bu suçlarla mücadelede Avrupa Savcılığı’da dahil uluslararası adli yardımlaşma konuları ele alınıp değerlendirilecektir.
Dersin İçeriğiYabancılık Unsuru Taşıyan Suçların günümüzde artması, konunun daha detaylı ele alınması zorunluluğunu doğurmuştur. Konunun mukayeseli hukuk gözetilerek işlenmesi amaçlanmıştır.vrupa Birliği’nin bünyesinde iç sınırların kaldırılarak sermaye, mal ve hizmet dolaşımının sağlanması ve kişilerin istedikleri ülkede yerleşip çalışmaları imkanının getirilmesi, Avrupa Birliği’nin mali bütünlüğüne karşı sınır aşan suçların artmasına neden olduğundan, Schengen Antlaşması ve Uygulama Anlaşması başta olmak üzere üye ülkeler arasında uyum sağlamak için yeni bir yapılanma arayışına gidilmiş, bu çerçevede Eurojust, Europol, Frantex ve Réséan Judiciaire Européen (RJE) gibi bir takım yeni kurumlar oluşturulmuştur. Nitekim Amsterdam Antlaşması’nın 280.maddesiyle Topluluk ve üye devletlerde etkin bir koruma olanağı sağlayarak Topluluğun mali çıkarlarına saldırı oluşturan her türlü yasadışı faaliyetle mücadele kararı alınmıştır. Bu doğrultuda 1997 yılında Corpus Juris hazırlanıp yayınlanmıştır. Bu taslakta topluluk bütçesindeki ve ihale alanındaki yolsuzluklar, rüşvet, görevi kötüye kullanma, memuriyet sırrını ifşa, kara para aklama, cürüm eşyasını satın alma ve saklama suçları ile örgütlü suçluluk üzerinde durulmuştur.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Uluslararası adli yardımlaşma konularında bilgi sahibi olmak.1A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 130
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.007.00112.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0025.0025.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"