Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mukayeseli Ceza HukukuKMH 5202016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Amaç, öğrenicilerin Türk hukuk sisteminde ve Avrupa da Ceza hukukunun gelişimini ve etkileşimini, Ceza hukuku alanında gerçekleşen kanunlaştırma hareketlerinin etkileri hakkında bilgi sahibi olmalarıdır
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında Türk ceza hukuku ile mukayeseli ceza hukuku arasındaki ilişki incelenmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar1A, C
ÖÇ2Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır1A, C
ÖÇ3 Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir. 1A, C
ÖÇ4 Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.1A, C
ÖÇ5Mukayeseli Ceza hukukunun tarihi gelişimi öğrenilir.1A, C
ÖÇ6Mukayeseli Ceza hukuku ile Türk Ceza Hukuku'nda bulunan kurumlar arasındaki ilişki ele alınır.1A, C
ÖÇ7Mukayeseli Ceza hukuku'ndaki güncel gelişmeler takip edilir.1A, C
ÖÇ8Mukayeseli Ceza Hukuku'nun Türk Ceza Hukukuna etkisi incelenir. 1A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDers konusunun ve öneminin belirlenmesi ve sınırlanması
2. HaftaBüyük Hukuk Aileleri hakkında genel bilgi
3. HaftaAvrupa Ceza Hukukunun tarihî temelleri
4. HaftaKanunlaştırma hareketleri
5. HaftaKanunlaştırma hareketleri
6. HaftaTürkiye nin Ceza Hukukunu iktisabı (Rezeption) ve bu olgunun sonuçları
7. Hafta20. Yüzyılın son çeyreğine kadar Batı da Ceza Hukuku alanında değişim ve gelişmeler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürkiye de yeni Ceza Kanunu'na kadar Ceza Kanunu değişiklikleri ve tasarıları
10. HaftaTürkiye de yeni Ceza Kanunu'na kadar Ceza Kanunu değişiklikleri ve tasarılar
11. HaftaBatı da 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren Ceza Hukuku alanında genel değişiklikler
12. HaftaTürkiye nin AB ye adaylığı ve bu olgunun getirebileceği Ceza Hukuku sorunları
13. HaftaBüyük Hukuk Aileleri ve Ceza Hukuku alanında Küreselleşme olgusunun irdelenmesi
14. HaftaMukayeseli Ceza Hukuk verileri karşısında Türk Ceza Hukukunun değerlendirilmesi
15. HaftaMukayeseli Hukuk verileri karşısında Türk Ceza Hukukunun değerlendirilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKarşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım 1. Kitap Prof. Dr. KAYHAN İÇEL – Prof. Dr. Süheyl DONAY
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.0020.00200.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.003.003.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü253
Toplam İş Yükü / 25 (s)253 / 25
Dersin AKTS Kredisi10

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"