Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam ve Batı Hukuk Sistemleri Kurumları Hakkında Hukuk MukayeseleriKMH 5072016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Talebelere, İslam hukuku ile başta Avrupa devletleri olmak üzere batıda günümüzde uygulanan hukuk arasında karşılaştırma yaparak benzer ve farklı yönlerin öğretilmesidir
Dersin İçeriğiİslam ceza hukuku ve bunun dışındaki bütün sivil hukuk sahalarındaki hukuk nazariyeleri ve mevzuat ile batıda bu sahalardaki hukuk kaynakları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir. 1A, C
ÖÇ2 Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.1A, C
ÖÇ3Mukayeseli Ceza hukukunun tarihi gelişimi öğrenilir.1A, C
ÖÇ4Mukayeseli Ceza hukuku ile Türk Ceza Hukuku'nda bulunan kurumlar arasındaki ilişki ele alınır.1A, C
ÖÇ5Mukayeseli Ceza Hukuku'nun Türk Ceza Hukukuna etkisi incelenir. 1A, C
ÖÇ6Öğrenciler, İslam hukukunun temel nazariyeleri ile kaynaklarını ile Avrupa başta olmak üzere batı hukukunun esasları ve kaynaklarını öğrenmiş olacaklardır1, 2, 3, 5, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDers konusunun ve öneminin belirlenmesi ve sınırlanmasıUDEH, Kitap alakalı kısım
2. HaftaBüyük Hukuk Aileleri hakkında genel bilgiUDEH, Kitap alakalı kısım
3. HaftaAvrupa Ceza Hukukunun tarihî temelleriUDEH, Kitap alakalı kısım
4. HaftaKanunlaştırma hareketleriUDEH, Kitap alakalı kısım
5. HaftaKanunlaştırma hareketleriUDEH, Kitap alakalı kısım
6. HaftaTürkiye nin Ceza Hukukunu iktisabı (Rezeption) ve bu olgunun sonuçlarıUDEH, Kitap alakalı kısım
7. Hafta20. Yüzyılın son çeyreğine kadar Batı da Ceza Hukuku alanında değişim ve gelişmelerUDEH, Kitap alakalı kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürkiye de yeni Ceza Kanunu'na kadar Ceza Kanunu değişiklikleri ve tasarılarıUDEH, Kitap alakalı kısım
10. HaftaTürkiye de yeni Ceza Kanunu'na kadar Ceza Kanunu değişiklikleri ve tasarılarUDEH, Kitap alakalı kısım
11. HaftaBatı da 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren Ceza Hukuku alanında genel değişikliklerUDEH, Kitap alakalı kısım
12. HaftaTürkiye nin AB ye adaylığı ve bu olgunun getirebileceği Ceza Hukuku sorunlarıUDEH, Kitap alakalı kısım
13. HaftaBüyük Hukuk Aileleri ve Ceza Hukuku alanında Küreselleşme olgusunun irdelenmesiUDEH, Kitap alakalı kısım
14. HaftaMukayeseli Ceza Hukuk verileri karşısında Türk Ceza Hukukunun değerlendirilmesiUDEH, Kitap alakalı kısım
15. HaftaMukayeseli Hukuk verileri karşısında Türk Ceza Hukukunun değerlendirilmesiUDEH, Kitap alakalı kısım
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuUDEH, Abdülkadir; İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, Çeviren: Akif Nuri, İhya Yayınları, 1976
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.007.007.0000
6Uygulama16.003.0048.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü186
Toplam İş Yükü / 25 (s)186 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"