Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Dünya MedeniyetleriTMA 6062016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. Mehmet BULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı modern dünyayı şekillendiren çeşitli medeniyetlerin kökenleri, gelişimleri ve etkileşimlerini incelemektir. Afrika, Mezopotamya, Mısır ve İndus Vadisi’ndeki ilk insan topluluklarının ve devlet yapılarının ortaya çıkışı ile bu toplulukların teknolojik buluş ve ilerlemeleri yanında Amerika, Avrupa ve Asya’da yeni kültürel toplulukların oluşumu, Yunan, Bizans ve Fars dünyaları arasındaki karşılıklı meydan okumalar ve etkileşimler incelenecektir. Medine merkezli ortaya çıkan İslam Devleti ve medeniyeti ile başlayan Emeviler, Abbasiler, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetleri üzerinde özellikle durulacaktır. Bu dönemlerde doğuda ve batıdaki toplum ve devletlerle islam medeniyetinin etkileşimi üzerinde durulacaktır. İlk ve ortaçağlardaki gelişmeler incelendikten sonar modern Avrupa, Amerika, Atlantik ve Afrika’daki iktisadi, sosyal ve siyasal dönüşümler, Avrupa ve Çin arasındaki coğrafyada ortaya çıkan bölgesel imparatorlukların yapıları üzerinde durulacaktır. Ayırca modern zamanlardaki medeniyet tartışmaları ve İslam medeniyetinin yeniden doğuşu konuları üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriğiBu dersin temel amacı modern dünyayı şekillendiren çeşitli medeniyetlerin kökenleri, gelişimleri ve etkileşimlerini incelemektir. Afrika, Mezopotamya, Mısır ve İndus Vadisi’ndeki ilk insan topluluklarının ve devlet yapılarının ortaya çıkışı ile bu toplulukların teknolojik buluş ve ilerlemeleri yanında Amerika, Avrupa ve Asya’da yeni kültürel toplulukların oluşumu, Yunan, Bizans ve Fars dünyaları arasındaki karşılıklı meydan okumalar ve etkileşimler incelenecektir. Medine merkezli ortaya çıkan İslam Devleti ve medeniyeti ile başlayan Emeviler, Abbasiler, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetleri üzerinde özellikle durulacaktır. Bu dönemlerde doğuda ve batıdaki toplum ve devletlerle islam medeniyetinin etkileşimi üzerinde durulacaktır. İlk ve ortaçağlardaki gelişmeler incelendikten sonar modern Avrupa, Amerika, Atlantik ve Afrika’daki iktisadi, sosyal ve siyasal dönüşümler, Avrupa ve Çin arasındaki coğrafyada ortaya çıkan bölgesel imparatorlukların yapıları üzerinde durulacaktır. Ayırca modern zamanlardaki medeniyet tartışmaları ve İslam medeniyetinin yeniden doğuşu konuları üzerinde durulacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGenel Giriş: Kainat, İnsan ve Tarih
2. HaftaMedeniyet Kavramının Analizi
3. Haftaİlk Medeniyet Merkezleri: İnsan ve Toplum Hayatı
4. HaftaBereketli Hilal: Asya ve Afrika
5. HaftaÇin ve Hint Medeniyetleri
6. HaftaRoma, Bizans ve Farisi Medeniyetler
7. Haftaİslam Medeniyeti: Mekke-Medine
8. HaftaBağdat-Şam-Endülüs-Buhara-İstanbul
9. HaftaAra SınavAra Sınav
10. HaftaModern Batı Medeniyeti’nin Doğuşu ve “Yükselişi”
11. HaftaDemokrasi, Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik
12. HaftaYeni Güç Merkezleri ve Medeniyet Tartışmaları
13. Haftaİslam Medeniyetinin Yeniden İnşaası
14. HaftaMedeniyet Üzerine Yeni Tartışmalar
15. Hafta
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBhambra, Gurminder, K. (2007), Moderniteyi Yeniden Düşünmek, Çev. Ö.İlyas, İstanbul. Bloch March, Feodal Toplum, Çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara, Opus Yayınları, 1997. Bulut, M. (2014) (Ed), Medeniyetler Güzergahı İpek Yolu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi yay, İstanbul. Bulut, M (2014), (Eds.) ReSilkroad, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi yay, İstanbul. Braudel, F. (2001), Uygarlıkların Grameri, Çev. M. Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara. Braudel, F. (2004) Maddi Uygarlık, ekonomi ve Kapitalizm, 3 cilt, İstanbul Breisach, Ernst (2009), Tarihyazımı, Çev. Hülya Kocaoluk, YKY, İstanbul. Carr, E.H. (2004), Tarih Nedir?, İstanbul. Diamond, J., (2002) Tüfek, Mikrop ve Çelik , Tübitak yay, Ankara. Ersoy, M.A. (2010), Safahat, İstanbul. Febvre, Lucien (1995), Uygarlık, Kapitalizm ve Kapitalistler, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınları. Ankara. Febvre, Lucien (1996), Rönesans İnsanı, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay İmge Yayınları, Ankara. Filibeli Şehbenderzade Ahmet Hilmi Efendi (2008), Amak-ı Hayal, İstanbul. Hamidullah, M. (2012), İslamın Doğuşu, İstanbul. Hodgson, M. (2000), İslamın Serüveni: Bir Dünya Medeniyetinde Bilinç ve Tarih, 2 cilt, İstanbul. Hodgson, M (2001 ) Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Çev. A. Kanlıdere &A. Aydoğan, İstanbul. Garaudy, R (), İslâm'ın Vaadettikleri İbn Haldun (1982), Mukaddime Dergah Yayınları, İstanbul. Karakoç, S. (1987), İnsanlığın Dirilişi, Diriliş Yayınları, İstanbul. Karakoç, S (1988) Çağ ve İlham-I-II. Diriliş Yayınları, Istanbul. Mardin, Ş. (1993), İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul. Meriç, C. (1979), Umrandan Uygarlığa, Ötüken Yayınları, İstanbul. Meriç, C. (2015), Bu Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul. Neill,W.M. (1986), History of Western Civilisation, Newyork. Neill,W.M (2000), Dünya Tarihi, Çev. A. Şenel.İstanbul. Norbert, Elias (2000), Uygarlık Süreci, Çev. E. Ateşman, İletişim Yayınları, İstanbul. Özel, İ. (2002), Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma), İstanbul. Said, E. (2003), Oryantalizm, İstanbul. Spengler, O. (201
Diğer KaynaklarBulut, M (2015) Ahlak ve İktisat, ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, 109-126. Bulut, M. (2012) “Osmanlı Ekonomi Politiğine Yeniden Bir Bakış” BİLİG Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. (SSCI) Bulut, M., (2011), “Gelişen Avrupa Genişleyen Osmanlı’dan Günümüze Dünya Ekonomisi’nde Değişen Dengeler ve Yeni Merkez” ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 13-29. Bulut, M., (2009), Reconsideration of Economic Views of a Classical Empire and a Nation State during the Mercantilist Ages” American Journal of Economics and Sociology, Vol: 68, No. 3,791-828. (SSCI) Bulut, M., (2008), “The Ottoman Approach to the Western Europeans in the Levant during the Early Modern Period” Middle Eastern Studies, Vol. 44, No. 2, 259-274. (SSCI) Bulut,M., (2005) "Merkez, Akdeniz'den Atlantik'e Kayarken Avrupalılar ve Osmanlılar" Doğu Batı Dergisi, No:34, 223-230. Özlem, Doğan (2013),Batılı Bilgi, Pozitivizm ve Felsefe Çerçevesinde Avrupamerkezci Tarih anlayışının Temelleri, İnsan&Toplum Cilt 3, Sayı: 6, s.7-24. Zeybek, Sezai O. (2013 “Avrupa Düşüncesinin Tali Unsurları: Külelik ve Sömürgecilik” İnsan&Toplum Cilt 3, Sayı: 6, s.87-107.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Uygulama 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"