Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplumsal Cinsiyet ve Türkiye’de Kadın SorunuSHZ 5152016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarından yola çıkarak toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını irdelemektir.
Dersin İçeriğiToplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısını ve bu yapı içinde kadınların karşı karşıya kaldıkları yaygın ve köklü sorunların anlaşılmasına ve çözümlenmesine yardımcı olacak kavramsal bakış açısının geliştirilmesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin tarihsel ve toplumsal bir inşa olduğunu bilir. 1, 4, 6A, C, F
ÖÇ2Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini irdeleyen farklı kuramsal yaklaşımları kavrar 1, 4, 6A, C, F
ÖÇ3Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin siyasi programlarla giderilebileceğini eleştirel olarak kavrar, uygulanan çeşitli politikaları öğrenir ve yorumlar. 1, 4, 6A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDers İçeriği, İşleyiş Yöntemi, Kaynaklar Ve Değerlendirme İle İlgili Bilgilendirm
2. HaftaToplumsal Cinsiyet Nedir?
3. HaftaToplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Farklı Yaklaşımlar: Liberal Yaklaşım, Marksist Yaklaşım Ve Post Modernist Yaklaşım
4. HaftaFeminist Yaklaşımlar: Eşitlikçi Feminizm
5. HaftaSosyalist Feminizm
6. HaftaRadikal Feminizm
7. HaftaDünyada Ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Görünümü: Üretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
10. HaftaAilede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
11. HaftaSiyasette Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
12. HaftaDünyada Ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Çalışma Yaşamındaki Eşitlik Politikaları
13. HaftaEğitimde Ve Ailede Eşitlik Politikaları
14. HaftaSiyasette Eşitlik Politikaları
15. HaftaDeğerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuJosephine DONOVAN, Feminist Teori, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999. Anthony GİDDENS, Sosyoloji, çev: G. Aksoy, Say Yayınları, İstanbul, 2010
Diğer KaynaklarAyşe BERKTAY HACIMİRZAOĞLU, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999. Mine TAN-Yıldız ECEVİT- Serpil SANCAR, Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş, TÜSİAD, İstanbul, 2007
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.006.0090.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü144
Toplam İş Yükü / 25 (s)144 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"