Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Alan Çalışması-ISHZ 5092016 - 2017T : 0+U : 666.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Taner ARTAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Taner ARTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal hizmet ortamlarında mesleki uygulama yapılması, kayıt sistemlerinin incelenmesi, sosyal hizmet uygulamalarının gözlenmesi, ilgili yönetici kişilerle görüşmeler yapılması yoluyla öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiSosyal hizmet ortamlarında mesleki uygulama yapılması, kayıt sistemlerinin incelenmesi, sosyal hizmet uygulamalarının gözlenmesi, ilgili yönetici kişilerle görüşmeler yapılması yoluyla öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrencinin vaka çalışması hakkındaki bilgi ve becerisini artırmak, Görüşme tekniklerini uygulama becersini geliştirmek, Sosyal Hizmet kuramlarını vakalar üzerinde uygulama yetilerini artırmak,1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDers Oryantasyonu, Derse Giriş, Birey ve Aile Sorunları
2. HaftaTürkiye’deki sosyal hizmet kurumlarının mevcut durumu.
3. HaftaSosyal Hizmet Uygulamasında Yararlanılacak Araçlar
4. HaftaBireylere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamasında Mesleki Yardım (Sorun Çözme) Süreci. Sorunu çok yönlü inceleme ve belirleme, mesleki ilişki kurma teknikleri, mesleki ilişkiyi sürdürme teknikleri vb.I.
5. HaftaBireylere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamasında Mesleki Yardım (Sorun Çözme) Süreci. Sorunu çok yönlü inceleme ve belirleme, mesleki ilişki kurma teknikleri, mesleki ilişkiyi sürdürme teknikleri vb.II.
6. HaftaSorun Çözme Süreci, Sorun Çözme Sürecinin Aşamaları.
7. HaftaMesleki Çalışmayı Sonlandırma Süreci.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAlan Uygulaması (Kurum ve Vaka Çalışması) I.
10. HaftaAlan Uygulaması (Kurum ve Vaka Çalışması) II.
11. HaftaAlan Uygulaması (Kurum ve Vaka Çalışması) III.
12. HaftaAlan Uygulaması (Kurum ve Vaka Çalışması) IV.
13. HaftaAlan Uygulaması (Kurum ve Vaka Çalışması) V.
14. HaftaAlan Uygulaması (Kurum ve Vaka Çalışması) VI.
15. HaftaAlan Uygulaması (Kurum ve Vaka Çalışması) VII.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKut. S. (1988). Sosyal Hizmet Mesleği: Nitelikleri Temel Unsurları Müdahale Yönetemleri. Duyan, V. (2003). Aileye Yönelik Planlı Müdahale Sürecinin Aşamaları. Toplum ve Sosyal Hizmet. Volume 14, Ankara. Johnson, L.C. (1998). Social Work Practice: A Generalist Approach. USA: Ally and Bacon. Yolcuoğlu, İ. G. (2014). Bireylerle, Ailelerle Gruplarla ve Toplumla Sosyal Hizmet. İstanbul: Nar Yayınevi.
Diğer KaynaklarDuyan, V. (2010). Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları ve Müdahale Yöntemleri. SHU Derneği Yayınları, No:16, Ankara.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.006.0090.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü144
Toplam İş Yükü / 25 (s)144 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"