Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriSHZ 5062016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında bilimsel araştırma yapabilmeleri tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders, sosyal bilimlerde yaygın kullanılan araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) inceleyerek başlar. Daha sonra bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) detaylı inceleyip seçilen araştırma konusu ile ilgili problem bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesini yapma ve rapor yazma tekniklerini detaylı bir biçimde inceler. Ayrıca, verileri SPSS programında nasıl analiz edileceğini ve yorumlanacağını uygulamalı bir şekilde anlatımını içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler; sosyal bilimlerde yaygın kullanılan araştırma yöntemlerini ve analizlerinin nasıl yapılacağı, analizlerin nasıl yorumlanacağı ve raporlanacağı becerilere sahip olacaktır.1, 2, 3, 4, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar
2. HaftaAraştırma Sorununun Tanımlanması ve Denence Kurma
3. HaftaNedensellik
4. HaftaKavramsallaştırma, İşletimselleştirme
5. HaftaÖlçme
6. HaftaDeneysel Yöntem
7. HaftaBetimleme Yöntemi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİçerik Analizi, Alan Araştırması
10. HaftaÖrneklem Seçme Mantığı
11. HaftaÇıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler I
12. HaftaÇıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler II
13. HaftaParametrik Olmayan Testler
14. HaftaAraştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi
15. HaftaKaynakça Hazırlama, Etik İhlaller ve İntihal
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar• Bektaş, Hakan (2017). Açıklayıcı Faktör Analizi. İstanbul: Beta Yayınevi • Güler, Fazıl (2012). İstatistik Metotları ve Uygulamaları. İstanbul: Beta Yayınevi • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). İstanbul: Seçkin Yayıncılık. * Durmuş, Beril ve diğerleri (2016). Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi (6.Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.006.0090.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü144
Toplam İş Yükü / 25 (s)144 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"