Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türkiye’nin Siyasal ve Toplumsal YapısıSOS 5102016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Lütfi SUNAR
Dersi VerenlerDoç. Dr. Lütfi SUNAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısı ele alınacaktır. Bu bağlamda siyasal yapı içinde Osmanlı siyasal yapısının özellikleri, Cumhuriyet'in devraldığı miras, Cumhuriyet dönemi siyasal yapısının dinamikleri ve süreçler üzerinde durulacaktır. Toplumsal yapı bağlamında Osmanlı dönemi toplumsal yapısı,Türk modernleşmesinin özellikleri, ekonomik yapı, nüfus hareketleri, kentleşme,küreselleşmenin toplumsal yapıya etkileri konuları irdelenecektir.
Dersin İçeriğiBu derste Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısı ele alınacaktır. Bu bağlamda siyasal yapı içinde Osmanlı siyasal yapısının özellikleri, Cumhuriyet'in devraldığı miras, Cumhuriyet dönemi siyasal yapısının dinamikleri ve süreçler üzerinde durulacaktır. Toplumsal yapı bağlamında Osmanlı dönemi toplumsal yapısı,Türk modernleşmesinin özellikleri, ekonomik yapı, nüfus hareketleri, kentleşme,küreselleşmenin toplumsal yapıya etkileri konuları irdelenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
Ders NotuZencirkıran, Memet (Edit.), Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Dora yayınları, Bursa 2011.
Diğer KaynaklarErkilet, Alev; Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Büyüyen Ay yayınları, 2015 Çınar, Aliye; Sosyal Yapı ve Değişim, Sentez Yayıncılık, Bursa 2014 Kıray, Mübeccel B; Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme, bağlam yayıncılık, İstanbul 2000 Karatepe, Şükrü;Osmanlı Siyasi Kurumları 'Klasik Dönem, İz yayıncılık; İstanbul 2004 Mardin, Şerif; Türk Modernleşmesi İletişim yayıncılık, İstanbul 2015 Mardin; Şerif; Türkiye'de Din Ve Siyaset, İletişim yayıncılık, İstanbul 2015 Mardin , Şerif; Türkiye'de Toplum ve Siyaset, İletişim yayıncılık, İstanbul 2015 İletişim Yayıncılık
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
Toplam0
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"