Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türkiye’de Modernleşme TartışmalarıSOS 5062016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, sosyolojik açıdan modernliğin ne olduğuna ilişkin kuramlar hakkında bilgi verip Türk modernleşmesinin bu bağlamda değerlendirmesini yapmaktır. Türk modernleşmesi, farklı boyutlarıyla ele alınıp geçirdiği süreçler ve değişimler analiz edilecektir.
Dersin İçeriğiBu derste modernlik ve modernleşme konularına ilişkin kuramlar ele alınacak; Osmanlı modernleşme çabaları değerlendirilecek; Cumhuriyet sonrası Türk modernleşmesi farklı boyutlarıyla irdelemecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; 1- Modernlik ve modernleşme kuramlarına ilişkin sosyoloji yaklaşımları bilirler 2- Osmanlı modernleşme deneyimini değerlendirirler 3- Cumhuriyet Türkiye'sinin modernleşme deneyimini değerlendirirler1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyolojik açıdan modernlik ve modernleşme
2. HaftaBatı modernliğinin temel dinamikleri
3. HaftaModernleşme kuramları
4. HaftaModernleşme Kuramlarına eleştirel bakış
5. HaftaOsmanlı'da Modernleşme çabalarını başlaması
6. HaftaTanzimat Döneminde modernleşme
7. HaftaOsmanlı modernleşmesinin değerlendirilmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürkiye'de ModernleşmeNin Boyutları
10. HaftaModernizm ve Kemalizm
11. HaftaTürkiye'de Modernleşme ve İslami Kimlikler
12. HaftaTürkiye'de Modernleşme ve Siyasal Kimlikler
13. HaftaTürkiye'de Modernleşme ve Kentleşme
14. HaftaTürkiye'de Modernleşme ve Kadın
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuZürcher, Eric Jan (2011) Modernleşen Türkiye'nin tarihi. Çev. Yasemin Saner, İstanbul: İletişim Yayınları. Karpat, Kemal H.; Osmanlı Modernleşmesi, Timaş Yay. İstanbul 2014 Mardin, Şerif ,Türk Modernleşmesi, İstanbul İletişim Yayınları, İstanbul 2011 Bozdoğan, S.; Kasaba, R., Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Tarih vakfı yay, İstanbul1999
Diğer KaynaklarWagner, Peter, Modernliğin Yeni Sosyolojisi, Pegem yay. Ankarar 2013 Bora, T. (edit), Modernleşme ve Batıcılık, İletişim yayınları 2007 Göle, Nilüfer (1998a). Batı-Dışı Modernlik Üzerine Bir İlk Desen. Doğu-Batı Dergisi. Yıl:1, Sayı:2, Şubat-Mart-Nisan 1998, 55-62. Kahraman, Hasan Bülent, Postmodernite ile Modenite Arasında Türkiye. 1980 Sonrası Zihinsel, Toplumsal, Siyasi Dönüşüm, İstanbul: Agora Kitaplığı 2007
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"