Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Demokrasilerde Din, Siyaset ve ToplumPOL 5072016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ
Dersi VerenlerProf. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste demokrasinin nasıl bir siyasal yapı oluşturduğunu, dayandığı temel ilkeler ve özellikler hakkında bilgi vermek; demokratik sistemlerde din ve siyaset ilişkilerinin nasıl düzenlendiğini ve bu düzenlemelerin toplumsal ve siyasal hayata nasıl yansıdığını örnekleriyle göstermek ve Türkiye'de laikliğinin nasıl anlaşıldığını ve evrildiğini göstermektir.
Dersin İçeriğiBu derste çağdaş demokrasilerden örnekler üzerinde durularak bu demokrasilerde din ve siyaset ilişkileri ele alınacak ve Türkiye'de din ve siyaset ilişkileri laiklik bağlamında irdelenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci 1- Demokrasinin nasıl yönetim biçimi olduğunu, hangi temel ilkelere dayandığını bilir. 2- Demokratik sistemlerde devlet din/kilise ilişkilerinin nasıl düzenlendiğini farklı örnekler üzerinden değerlendirir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDemokrasinin Gerekliliği
2. HaftaDemokrasinin Gerektirdiği Siyasal Kurumlar
3. HaftaÇağdaş Demokrasiler
4. HaftaLaiklik ve Sekülerlik kavramlarının analizi
5. HaftaModernleşme ve Din
6. HaftaÇağdaş Demokrasiler ve Laiklik I
7. HaftaÇağdaş Demokrasiler ve Laiklik II
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaModern Anayasalarda Laiklik İlkesi
10. HaftaÇağdaş Demokrasilerde Din ve Siyaset I
11. HaftaÇağdaş Demokrasilerde Din ve Siyaset II
12. HaftaTürkiye'de Devletin Laiklik İlkesi
13. HaftaTürkiye'de Din ve Siyaset I
14. HaftaTürkiye'de Din ve Siyaset II
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDahl, Robert A., Demorasi Üzerine, phoenix yayınları, İst 2010 Mardin, Şerif, Türkiye'de Din ve Siyaset, İletişim Yayınları, 2015 Başgil, Ali Fuat, Din ve Laiklik, Kubbealtı neşriyat, İst 2016
Diğer KaynaklarDavid Beetham, Kevin Boyle, Demokrasinin Temelleri, Adres yayınları,2005 Oktay Uygun, Demokrasi - Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar, On İki Levha Yayıncılık Giavonni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Yetkin Yayınları, Ankara, 1993. Robert A. Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri, Yetkin kitapevi, 1996 S.P. Huntington, Üçüncü Dalga, Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, Yetkin Kitapevi, 1996ı Alain Touraine, Demokrasi Nedir?,Yapı Kredi Yayınları Davie, Grace , Modern Avrupa'da Din, Küre yayınları, İst 2005 Barbier, Maurice , Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Kaknüs yayınları; İst 2003 İnalcık, Halil; Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, İş bankası yayınları, İst 2016 Dursun, Davut; Yönetim-Din İlişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset Ve Din, İşaret yayınları, İst 1992.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"