Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türkiye’de Siyasal DüşüncelerPOL 6022016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
Dersi VerenlerProf. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste modernleşme sürecinde ortaya çıkan ve günümüzde varlığını sürdüren belli başlı siyasal düşünceler üzerinde durulacaktır. Ele alınan siyasal düşüncelerin hangi şartlarda ortaya çıktıkları, önemli temsilcilerinin fikirleri, geçirdikleri değişimler ele alınacaktır. Türkiye'de siyasal düşüncelerin özellikleri üzerinde durulurken Batı'da ortaya çıkan siyasal düşüncelerle ilişkileri ve onlardan etkilenme durumları sorgulanacaktır.
Dersin İçeriğiBu derste modernleşme sürecinde ortaya çıkan ve günümüzde varlığını sürdüren belli başlı siyasal düşünceler üzerinde durulacaktır. Ele alınan siyasal düşüncelerin hangi şartlarda ortaya çıktıkları, önemli temsilcilerinin fikirleri, geçirdikleri değişimler ele alınacaktır. Türkiye'de siyasal düşüncelerin özellikleri üzerinde durulurken Batı'da ortaya çıkan siyasal düşüncelerle ilişkileri ve onlardan etkilenme durumları sorgulanacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
Ders NotuÇaha, Ömer ve Bican Şahin (Der.), Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İdeolojiler, Orion Kitabevi, Ankara 2013
Diğer KaynaklarBaradat, Leon P., Siyasal İdeolojiler (Kökenleri ve Etkileri), Siyasal Kitabevi, Ankara 2000 Heywood, Andrew, Siyasi İdeolojiler, Adres yayınları, Ankara 2011 Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, 6 cilt, İletişim yayınları Örs, H. Birsen (De.), 19. Yüzyıldan 20.Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, Bilgi Üniversitesi yayınları, İstanbul 2015
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
Toplam0
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"