Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk Dış Politikasında Teori ve PratikPOL 5082016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU
Dersi VerenlerProf. Dr. Ramazan GÖZEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye'nin dış politikasına dair teorik ve pratik analizler yaparak konuyla ilgili gündem, aktör, sorun ve süreçleri analiz etmektir. Bir yandan uluslararası ilişkilerde geçerli başlıca teoriler ışığında Türkiye’nin dış politika oluşumunun ve uygulanmasının özellikleri ve dinamikleri incelenmektedir. Diğer yandan, kendi tarihsel, siyasal ve entelektüel birikiminin Türkiye’nin yakın ve uzak coğrafyalarla ve ülkelerle geliştirdiği ilişkiler, bu ilişkilerde hakim olan dış politika anlayışı ve paradigması ve tüm bunların uygulamada ya da pratikte doğurduğu sonuçlar ve sorunlar ele alınmaktadır. Türk dış politikasının teori ve pratiğiyle ilgili literatüre mümkün olduğunca betimsel ve eleştirel bir bakış açısı ortaya konmaktadır.
Dersin İçeriğiTürkiye'nin dış politikasına dair teorik ve pratik analizler yaparak konuyla ilgili gündem, aktör, sorun ve süreçleri analiz etmektir. Bir yandan uluslararası ilişkilerde geçerli başlıca teoriler ışığında Türkiye’nin dış politika oluşumunun ve uygulanmasının özellikleri ve dinamikleri incelenmektedir. Diğer yandan, kendi tarihsel, siyasal ve entelektüel birikiminin Türkiye’nin yakın ve uzak coğrafyalarla ve ülkelerle geliştirdiği ilişkiler, bu ilişkilerde hakim olan dış politika anlayışı ve paradigması ve tüm bunların uygulamada ya da pratikte doğurduğu sonuçlar ve sorunlar ele alınmaktadır. Türk dış politikasının teori ve pratiğiyle ilgili literatüre mümkün olduğunca betimsel ve eleştirel bir bakış açısı ortaya konmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
Ders Notu-Oran, Baskın (der.), Türk Dış Politikası Cilt:1,2,3 (İstanbul: İletşim Yay., 2013) -Oran; Baskın (der.), Turkish Foreign Policy: 1919-2006 (Utah: Utah University Publ, 2006) -Gözen, Ramazan, İmparatorluktan Küresel Aktörlüğe Türkiye’nin Dış Politikası (Ankara: Palme Yay, 2009) -Davutoğlu, Ahmet, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu (İstanbul: Küre Yay.....) -Gözen, Ramazan (der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri (İstanbul: İletişim Yay., 2014, 2.Bak, 2015).
Diğer Kaynaklar-Aydın, Mustafa, Turkish Foreign Policy: Framework and Analysis (Ankara: SAM, 2004). -Aydın, Mustafa, “Determinants of Turkish Foreign Policy”, Middle Easters Studies, 36-1, Jan 2000. -Balcı, Ali, Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar (İstanbul: Etkileşim Yay., 2013). -Çalış, Şaban H., “Ulus, Devlet ve Kimlik Labirentinde Türk Dış Politikası,” Şaban H. Çalış, İhsan D. Dağı ve Ramazan Gözen (der.), Türkiye’nin Dış Politika Gündemi: Kimlik, Demokrasi Güvenlik, (Ankara: Liberte: 2001), ss. 3-34. -Duran, Burhanettin, "Understanding the AK Party’s Identity Politics: A Civilizational Discourse and Its Limitations”, Insight Turkey, 15-1, 2013, pp.91‐109. -Hale, William, Turkish Foreign Policy since 1774 (London: Routledge, 2013)-Türkçe çevirisi mevcut. -Kösebalaban, Hasan, Türk Dış Politikası (İstanbul: Bingbang, 2014). -Özkan, Behlül, “Turkey, Davutoğlu, and the Idea of Pan-Islamism”, Survival: Global Politics and Strategy, Vol.56, No.4, Ağustos-Eylül 2014, 119-140. -Sömnezoğlu, Faruk (der.), Türk Dış Politikası Analizi (İstanbul: Der Yayınları, 2004). -Taşpınar, Ömer, “Turkey’s Middle East Policies: Between Neo-Ottomanism and Kemalism”, Carnige Paper, Carnige Endowment for Int Peace, No.10, Sept.2008. -Tuğal, Cihan, “NATO’s Islamists: Harmony and Americanization in Turkey”, New Left Review, 44 April, 2007. -Yeşiltaş, Murat, “The Transformation of the Geopolitical Vision in Turkish Foreign Policy”, Turkish Studies, 14-4, 2013, pp.661‐687.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
Toplam0
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"