Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisat TeorisiİEF 6272016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çağın iktisadi, sosyal ve teknolojik yönden gelişmesinde katkısı inkâr edilemeyecek kadar açık olan ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin mantığını anlatmak. Ekonomik olayların incelenmesi ve yorumlanması için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların teşekkülünün incelenmesi. Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri ile birlikte teşebbüsün ve çeşitlerinin incelenmesi. Para ve banka konuları ile bazı aktüel gelişmelerin analizi. Uluslararası iktisat konuları, çok uluslu şirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları, milli gelir ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek
Dersin İçeriğiEkonomiye giriş, ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, Fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, Üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, Teşebbüs ve türleri, İşgücü ve işsizlik sorunları, uluslar arası iş gücü akımları, Bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, Yabancı sermaye, çok uluslu şirketler, Ticaret borsaları, Elektronik ticaret.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İktisat düşüncesinin tarihsel gelişimi ile teorik çerçevesini anlamak 1, 2, 3A
ÖÇ2Makro ve mikro iktisada ilişkin temel konularını öğrenmek1, 2, 3A
ÖÇ3Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme ve günlük hayatla ilişkilendirebilme becerisi1, 2, 3, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin amacı, içeriği, yöntemi ve başarı koşullarına ilişkin genel değerlendirme 15 Temmuz Öncesi ve Sonrasına İlişkin Güncel Değerlendirme
2. HaftaAna Ekonomik Sorunlar ve Ekonomik Düzene İlişkin Teorik Çerçeve: İktisadi Düşüncenin GelişimiVerilen ders notunu ve ders kitabının ilgili bölümlerini okumak
3. HaftaTüketici Teorisi: Faydanın Ölçülebilirliği, Eş Marjinal Fayda ve Farksızlık Analizi, Tüketici Dengesiders kitabının ilgili bölümlerini okumak
4. HaftaEsneklikler, Piyasa Talebi Analizi, Talebi Etkileyen Faktörlerders kitabının ilgili bölümlerini okumak
5. HaftaÜretici Teorisi: Üretim Fonksiyonu, Maliyetler ve Piyasa Arzıders kitabının ilgili bölümlerini okumak
6. HaftaFiyat Teorisi: Tam Rekabette Piyasa Dengesi ve Kar Maksimizasyonu Koşuluders kitabının ilgili bölümlerini okumak
7. HaftaEksik Rekabet Piyasalarının Ortaya Çıkış Nedenleri, Türleri ve Piyasa Dengesiders kitabının ilgili bölümlerini okumak
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMal ve Faktör Piyasaları, Milli Gelir Muhasebesi ve Eksiklikleriders kitabının ilgili bölümlerini okumak
10. HaftaMakro Ekonomik Göstergeler: Büyüme, İstihdam, İşsizlik, Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuruders kitabının ilgili bölümlerini okumak
11. HaftaBasit Keynezyen Modelde Hasıla Düzeyinin Belirlenmesi, Çarpan ve Hızlandıran Etkisiders kitabının ilgili bölümlerini okumak
12. HaftaPara Arzı ve Talebi, Merkez Bankasının Rolü ve Önemi, Para Politikası Araçlarıders kitabının ilgili bölümlerini okumak
13. HaftaIS-LM Modeli: Para ve Maliye Politikalarının Etkinliğiders kitabının ilgili bölümlerini okumak
14. HaftaTüketim ve İstihdam Teorileri, Phillips Eğrisiders kitabının ilgili bölümlerini okumak
15. Haftaİktisadi Büyüme, İnsani Gelişme Endeksiders kitabının ilgili bölümlerini okumak
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMikro Ekonomi, Zeynel Dinler, Ekin Yayınevi Makro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayınları
Diğer KaynaklarPara politikası, Seyfettin Erdoğan İktisat Politikası, Vural F. Savaş
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0030.0030.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0060.0060.0000
Toplam İş Yükü138
Toplam İş Yükü / 25 (s)138 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"