Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Hukukunda İspat YollarıİİH 5072016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliArapça
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mohamed Adnan DARWİCH
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mohamed Adnan DARWİCH
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam Hukukunda ispat yöntemlerinin tarihi gelişimi içerisinde belli başlı hukuk sistemlerinin ceza muhakemesindeki ispat olayı ve Kur'an ve Sünnet naslarında beyyine külfeti ve ispata hakim kılınması gereken esaslar konularında birikim kazandırmak
Dersin İçeriğiİslam Hukukunda ispat yöntemleri, ceza hukuku, naslarda ispat
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Hukukun kökeni ve fonksiyonları bakımından İslâm hukuku ile tarihteki diğer hukuk sistemlerini karşılaştırabilme1, 2, 3A, F
ÖÇ2İslam Hukukunda kullanılan ispat yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma ve bunlar arasında karşılaştırma yaparak yorumda bulunma1, 2, 3A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİslam ceza hukukuna dair tarihsel gelişim
2. Haftaİslam ceza muhakemesine dair temel kavramlar
3. Haftaİslam ceza muhakemesine dair temel kavramlar
4. HaftaNaslarda delil ve ispat anlayışı
5. HaftaNaslarda delil ve ispat anlayışı
6. Haftaİslam'ın suç ve ceza siyaseti anlayışı
7. Haftaİslam'ın suç ve ceza siyaseti anlayışı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMuhakeme kavramı, ceza muhakemesi hukukunun gayesi
10. Haftadelil sistemleri ve bu hukukun üzerinde ittifaka varılmış bulunan temel ilkeler
11. Haftadelil sistemleri ve bu hukukun üzerinde ittifaka varılmış bulunan temel ilkeler
12. Haftaİslâm Ceza Muhakemesi Hukukunda ispatta baş vurulabilecek deliller
13. HaftaHukuka yardımcı ilimler nelerdir
14. HaftaHukuka yardımcı ilimlerde meydana gelen gelişmelerin suç ispatına sağladığı imkanlar
15. HaftaHukuka yardımcı ilimlerde meydana gelen gelişmelerin suç ispatına sağladığı imkanlar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuel-Veciz fî usuli´l-fıkh. / Abdülkerim Zeydan. Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından İslam İspat Hukuku, Sahip Beroje
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.008.00128.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.005.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"