Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Finans MühendisliğiISL 6122016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin finans ekonomisinin temellerini ve başlıca finans teorilerini kavraması, finans teorisinin işletme politikası ile olan ilişkilerini bu alandaki güncel gelişmeleri ortaya koyup tartışmak suretiyle finans alanında ileri düzeyde bilgi donanımını kazanmasıdır.
Dersin İçeriğiFinansal ekonominin temellerini, finans teorisinin işletme politikası ile olan ilişkilerini bu alanda güncel gelişmelerin tartışılması.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Genel hatları ile finasal ekonominin temellerini ve uygulamalarını anlama1, 3, 15A
ÖÇ2Finansal Politika belirleme1, 3, 15A
ÖÇ3Finans politikası ve işletme politikası arasındaki etkileşimleri anlama ve yönetme beceri kazanır1, 3, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaFinas Teorisinin Mikroekonomik Temelleri
2. HaftaFinansal Piyasalar ve Kurumlar
3. HaftaParanın Zaman Değeri Kavramı ve İskonto Edilmiş Nakit Akımları Yaklaşımı
4. HaftaRisk-Getiri İlişkisi ve Portföy yönetimi
5. HaftaFinansal Varlık Fiyatlama Modeli ve Arbitaj Fiyatlama Modeli
6. HaftaOpsiyon Fiyatlama Modeli
7. HaftaEtkin Piyasa Teorisi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSermaye Yapısı Teorisi
10. HaftaKarpayı Politikası
11. HaftaVekalet Teorisi
12. HaftaEkonomik Katma Değer ve Piyasa Katma Değer
13. HaftaŞirket Birleşmeleri
14. HaftaAsimetrik Bilgi Sorunu
15. HaftaFinansal Krizler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYrd.Doç.Dr. Mehmet Saraç, Finans Teorisine Genel Bakış, 2011
Diğer KaynaklarUfuk Başoğlu, Ali Ceylan, İlker Parasız, FİNANS ( Teori-Kuram-Uygulama), Ekin Yayınları, 2009 Cudi T. Gürsoy, FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ, Doğuş Üniversitesi Y. 2007 Copeland, T. & Weston, Financial Theory and Corporate Policy, Addison Wesley, 1992
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerle(ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler v.s.) ilişkin temel bilgileri uygulamak, uyarlamak ve işletme alanında bu bilgilerden yararlanarak yaratıcı değerlendirmeler yapabilecektir.X
PÇ2İşletme işlevleri ve yönetimi alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış, v.s.) temel bilgilere sahip olacak, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları kritik edebilecek, yorumlayabilecek ve uyarlayabilecektir.X
PÇ3 Matematik, fen ve sosyal bilgilerini İşletme problemlerine uygulama, analiz etme ve senteze varabilme becerisi kazanacaktır.X
PÇ4İşletme ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, değerleyebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecek ve gerekli kritik kararları verebilecektir. (critical thinking).X
PÇ5Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı, yaratabilmeyi ve değerlendirebilmeyi becerebilecektir.X
PÇ6İşletme alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilecektir. (analytic skills).X
PÇ7İşletme alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerileri kazanmış olacaktır (communicative skills).X
PÇ8İşletme ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanacaktır.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacak, olayları değerleyebilecek ve etik davranışlarını iş yaşamında uyarlayabilecektir.X
PÇ10Mesleki alanında Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanacaktır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0025.0025.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0020.0040.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü191
Toplam İş Yükü / 25 (s)191 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"