Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Örgüt TeorisiISL 6042016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ömer Faruk ÖZBEK, Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ, ÖğretimÜyesiSistemDışı Öğretim ÜYESİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Organizasyon Teorisi dersinin amacı, öncelikli olarak organizasyon kavramını tüm yönleriyle ve bilimsel temelleriyle ele alarak incelemek; bunun yanında yönetim, yönetici gibi kavramlar hakkında da ayrıntılı ve derinlemesine bilgi edinmek, Organizasyon Teorisinin ve Organizasyon tasarımının evrimini kronolojik bir akış içerisinde derinlemesine irdelemek, Organizasyonların esas unsuru olan insan ögesiyle birlikte Organizasyonel Süreçlerin yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiTarihten günümüze örgüt tanımı ve teorileri, detaylı inceleme ve karşılaştırma. Pozitivist (Klasik, neoklasik), Modernist (Durumsallık, Sistem, Sosyoteknik), Açık Sistemler, Yorumlayıcı Yaklaşımlar, Postmodernist yaklaşımlar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yönetim ve yöneticinin rolü ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olacak 1, 2, 3A
ÖÇ2Yönetim düşüncesinin evrimsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olacak1, 2, 3A
ÖÇ3Ekonomik, kültürel, politik gibi dışsal örgüt faktörlerinin yönetim düşüncesi ve firmalar üzerindeki etkisini analiz edecek1, 2, 3, 8, 12A
ÖÇ4Örgüt yapısı, kültürü gibi içsel örgüt faktörlerinin yönetim düşüncesi ve firmalar üzerindeki etkisini analiz edecek1, 2, 3, 12A
ÖÇ5Yönetim alanında eleştirel düşünce becerilerini geliştirecek1, 2, 3A
ÖÇ6Takım çalışması ve sunum becerilerini geliştirecek1, 2, 3, 8A, E
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), E:Portfolyo
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgilendirme Dersi1. Bölüm
2. Haftaİşletme Yönetimi ve Organizasyonundaki Temel Kavramlar4. Bölüm
3. HaftaBir Süreç Olarak Yönetim, Karar Alma6. Bölüm
4. HaftaYönetim ve Planlama7. Bölüm
5. HaftaKlasik (Geleneksel) Yönetim ve Organizasyon Teorisi9. Bölüm
6. HaftaDavranışsal (Neo-Klasik) Yönetim ve Organizasyon Teorisi10. Bölüm
7. HaftaFilm Gösterimi ve TartışmaModern Zamanlar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYönetim Bilimi Yaklaşımı; Sistemler Yaklaşımı12. Bölüm
10. HaftaDurumsallık Yaklaşımı13. Bölüm
11. HaftaOrganizasyonlarda Çevreye Uyum (Adaptasyon) ve Değişimle İlgili Yaklaşımlar14. Bölüm
12. HaftaModern Sonrası Çağdaş ve Güncel Kavramlar ve Yaklaşımlar15. ve 16. Bölüm
13. HaftaYönetim ve Organizasyon Alanında Kaos ve Karmaşıklık; Yönetim Labirenti17. ve 18. Bölüm
14. HaftaYönetimde Otorite Güç ve Etkileme; Yönetim ve Liderlik20. Bölüm
15. HaftaYönetim ve Motivasyon23. Bölüm
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAkgün, A. E., Keskin H. ve Koçoğlu, İ. (2016). Örgüt Teorisi. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
Diğer KaynaklarDaft, R.L. (2015). Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. Sözen, H. C. ve Basım, H. N. (2017). Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta Yayınevi. Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınevi.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerle(ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler v.s.) ilişkin temel bilgileri uygulamak, uyarlamak ve işletme alanında bu bilgilerden yararlanarak yaratıcı değerlendirmeler yapabilecektir.X
PÇ2İşletme işlevleri ve yönetimi alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış, v.s.) temel bilgilere sahip olacak, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları kritik edebilecek, yorumlayabilecek ve uyarlayabilecektir.X
PÇ3 Matematik, fen ve sosyal bilgilerini İşletme problemlerine uygulama, analiz etme ve senteze varabilme becerisi kazanacaktır.X
PÇ4İşletme ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, değerleyebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecek ve gerekli kritik kararları verebilecektir. (critical thinking).X
PÇ5Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı, yaratabilmeyi ve değerlendirebilmeyi becerebilecektir.X
PÇ6İşletme alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilecektir. (analytic skills).X
PÇ7İşletme alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerileri kazanmış olacaktır (communicative skills).X
PÇ8İşletme ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanacaktır.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacak, olayları değerleyebilecek ve etik davranışlarını iş yaşamında uyarlayabilecektir.X
PÇ10Mesleki alanında Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanacaktır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Ders Devam10
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0025.0025.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0030.0030.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0035.0035.0000
Toplam İş Yükü186
Toplam İş Yükü / 25 (s)186 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"