Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Teknoloji ve Örgüt KuramıISL 6052016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doktora tezine temel teşkil edebilecek düzeyde örgüt kuramı bilgisinin eleştirel bir perspektif ile kazanılması.
Dersin İçeriğiÖrgüt Teorisinin tarihi arkaplan ve kavramsal çerçevesi,Örgüt teorisinin tarihi seyri,Koşul Bağımlılık Kuramı,Kurumsal Örgüt Kuramı,Kaynak Bağımlılık, Etkinlik ve Populasyon Kuramları,Örgütsel Ekoloji Kuramları,İşlem Maliyeti Kuramı,Örgütlerde İdeoloji ve Güç,Örgütlerde Dil ve Söylem,Örgütlerde Eleştirel Yaklaşım,Postmodernizm ve Örgütler,Agency (eyleyen) Kuramı
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Örgüt teorisinin temelinde yatan tarihi birikim ve temel kavramlara ilişkin bir farkındalığın oluşturulması1, 2, 3A, B
ÖÇ2Örgüt teorisi hakkında doktora tezine temel teşkl edecek bilgisal arkaplanın inşaa edilmesi1, 2A, C
ÖÇ3Herhangi bir örgüt kuramı hakkında bilimsel bir makaleye temel oluşturabilecek nitelikte bir seminer çalışmasının hazırlanması1, 2A, C
ÖÇ4Örgüt kuramları ve kuramların birbirleri ile ve örgüt teorisi ile ilişkisi hakkında bütüncül bir kavrayış geliştirilmesi1, 2A, C
ÖÇ5Örgüt teorisi ile sosyal teori arasındaki ilişkiye dair bütüncül bir bakışın geliştirilmesi1, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖrgüt Teorisi: Tarihi Arkaplan ve Kavramsal Çerçeve
2. HaftaÖrgüt Teorisi Bağlamında "teorinin anlamı"; Örgüt teorisinin zemini
3. HaftaÖrgüt teorisinin tarihi seyri
4. HaftaKoşul Bağımlılık Kuramı
5. HaftaKurumsal Örgüt Kuramı
6. HaftaKaynak Bağımlılık, Etkinlik ve Populasyon Kuramları
7. HaftaÖrgütsel Ekoloji Kuramları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİşlem Maliyeti Kuramı
10. HaftaÖrgütsel Düşüş ve Ölüm
11. HaftaÖrgütlerde İdeoloji ve Güç
12. HaftaÖrgütlerde Dil ve Söylem
13. HaftaÖrgütlerde Eleştirel Yaklaşım
14. HaftaPostmodernizm ve Örgütler
15. HaftaAgency (eyleyen) Kuramı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAlanla ilgili değişik bildirileri makaleler ve öğretim üyesi tarafından sağlanan sunular
Diğer KaynaklarPfeffer,J. (1997), New Directions for Organization Theory: Problems and Prospects, Oxford U.Press Sargut, Selami; Özen, Şükrü (2007), Örgüt Kuramları, İmge Yayınevi, Ankara Sözen, H. Cenk ve Basım, H. Nejat (2012) Örgüt Kuramları, Beta.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerle(ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler v.s.) ilişkin temel bilgileri uygulamak, uyarlamak ve işletme alanında bu bilgilerden yararlanarak yaratıcı değerlendirmeler yapabilecektir.X
PÇ2İşletme işlevleri ve yönetimi alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış, v.s.) temel bilgilere sahip olacak, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları kritik edebilecek, yorumlayabilecek ve uyarlayabilecektir.X
PÇ3 Matematik, fen ve sosyal bilgilerini İşletme problemlerine uygulama, analiz etme ve senteze varabilme becerisi kazanacaktır.X
PÇ4İşletme ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, değerleyebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecek ve gerekli kritik kararları verebilecektir. (critical thinking).X
PÇ5Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı, yaratabilmeyi ve değerlendirebilmeyi becerebilecektir.X
PÇ6İşletme alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilecektir. (analytic skills).X
PÇ7İşletme alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerileri kazanmış olacaktır (communicative skills).X
PÇ8İşletme ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanacaktır.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacak, olayları değerleyebilecek ve etik davranışlarını iş yaşamında uyarlayabilecektir.X
PÇ10Mesleki alanında Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanacaktır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Ödev 110
5Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav2.0010.0020.0000
5Ödev1.0015.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü165
Toplam İş Yükü / 25 (s)165 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"