Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Limited Şirketler HukukuÖZH 5192016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uygulamada en çok karşılaşılan tür, limited şirketlerdir. Bunda hem kuruluş sermayesinin daha az olması hem de sermaye ortaklığının sağladığı avantajlar etkilidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yenilikler, bu şirketler açısından söz konusudur ve dolayısıyla uygulamayı da yakından etkilemektedir. Bu nedenle, limited şirketler hukukunun yüksek lisans seviyesinde incelenmesinde fayda vardır.
Dersin İçeriğiDers, ana tema olan limited şirketler üzerindeki hukuki düzenlemeler, özellikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yenilikler üzerinde işlenecektir. İçeriğe, Kanun yanında ikincil düzenlemeler ve diğer kanunlar da dahildir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret şirketleri türlerini tanıyacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ26098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi ortaklık kavramını diğer ticaret şirketlerinden ayırt edebilecek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ3Limited şirketlerin sona erme nedenlerini ve sona erme usulünü tanıyacak, Anonim şirketler ile limited şirketler arasında karşılaştırma yapabilecek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaLimited şirketler hukukuna hakim olan temel ilkelerİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
2. HaftaLimited şirketlerde kuruluşa ilişkin hükümlerİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
3. HaftaLimited şirketlerde sermaye olarak konulabilecek değerlerİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
4. HaftaLimited şirketlerde müdürlerİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
5. HaftaLimited şirketlerde yönetim ve temsil ile bunların sınırlandırılmasıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
6. HaftaLimited şirketlerde ortakların haklarıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
7. HaftaLimited şirketlerde çıkma ve çıkarılmaİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaLimited şirketlerde genel kurulun yapılmasıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
10. HaftaLimited şirketlerde ek ödeme ve yan edim yükümlülükleriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
11. HaftaLimited şirketlerde sermaye, sermayenin korunması ve sermayeye ilişkin esas sözleşme değişiklikleriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
12. HaftaLimited şirketlerde kurulu tezgahı bozmama ilkesinin yansımalarıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
13. HaftaLimited şirketlerde uygulanacak hükümlerİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
14. HaftaLimited şirketlerde kâr kavramı ve dağıtımıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
15. HaftaLimited şirketlerin infisahı, feshi ve tasfiyeye ilişkin hükümlerİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuFazıl Aydın, En Son Değişiklikler İle Yeni Türk Ticaret Kanununda Limited Şirketler, 2013. Soner Altaş, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, 2013.
Diğer KaynaklarŞirketler hukukuna ilişkin diğer kitap ve makaleler.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ders Devam20
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0052.00832.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.000.162.5600
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü834.56
Toplam İş Yükü / 25 (s)834.56 / 25
Dersin AKTS Kredisi33

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"