Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası Ticaret HukukuÖZH 5242016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Fatih SERBEST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı ise, uluslararası ticarete yönelik düzenlemeleri, uygulamaları, kuralları, önerileri derinlemesine incelemek ve bunların pratik uygulamayla olan uyumunu değerlendirmek, karşılaşılan sorunlara çözümler getirmektir.
Dersin İçeriğiDers uluslararası ticaret ilişkilerine uygulanacak özel ve kamu hukuku konularını ele almaktadır. Dersin ilk ve kamu hukuku kısmı, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması kapsamında bir araya getirilen uluslararası ticareti düzenleyen temel anlaşmalar ve Avrupa Birliği ve NAFTA gibi bölgesel ticaret birimleri üzerinde odaklanacaktır. Bu bölümde, tarife ve tarife dışı engeller, ayrımcılık, bölgeselleşme, antidamping vergileri, telafi edici vergiler, korunma önlemleri ve ticari uyuşmazlıkların uluslararası çözümü amacıyla kullanılan araçları incelenecektir. İkinci ve özel hukuk kısmı, uluslararası ticari işlemlere uygulanacak temel kurallar üzerinde duracaktır. Bu amaca ulaşmak maksadıyla, ders uluslararası mal satışlarının temel niteliklerini, dış ticaret finansmanına dair temel sözleşmeleri, uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerini, uyuşmazlıkların çözümü ve uluslararası ticari alım satımlarda kullanılan ödeme şekillerinin incelenmesini kapsayacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin uluslararası ticari işlemleri ve küresel ticaret sistemini düzenleyen uluslararası yasal düzenlemeler arasındaki farkları ayırt etmeleri beklenir. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ2uluslararası ticari işlemlere uygulanan uluslararası hukukun kaynaklarını tespit etmeleri 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ3DTÖ'nün (Dünya Ticaret Örgütü)'amaç, işlev ve örgütlenmesini küresel ticaret kapsamında tespit etmeleri 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ4genellikle uluslararası ticari işlemlerden doğan birincil hukuki meseleleri tespit etmeleri 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ5uluslararası mal satım ve taşımalarına dair kullanışlı bilgi edinmek ve böylece uluslararası ticari işlemleri yürütmek üzere yeteneklerini pekiştirmeleri 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ6uluslararası ticari işlemler ve küresel ticaret alanında kullanılan terminoloji ve anahtar kavram ve teorilerin dünyadaki güncel işmlere uygulanmasına aşina olmaları,beklenmektedir. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) Hukuku ve Mallar Serbest Ticareti'ne GirişÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
2. HaftaTemel DTÖ yükümlülükleri (Tarifeler, Miktar kısıtlamaları, EKÜ ve ulusal muamele) GATT md. I ve md. III'ün analizi ve ilgili ticari ihtilaflara genel bir bakış.Öğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
3. HaftaGenel istisnalar ve bölgesel entegrasyonÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
4. HaftaTicari Korunma önlemleriÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
5. HaftaTicarette Teknik Engeller ve Sağlık ve Bitki Sağlığı Standartları AnlaşmalarıÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
6. HaftaHizmetler Ticareti ve Ticarette Bağlantılı Fikri Mülkiyet HaklarıÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
7. HaftaUluslararası Ticari İşlemlere ve Standart Ticaret Terimleri'ne GirişÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaUluslararası Ticari İşlemlerin Hukuki Çerçevesi (Kısım I) Uluslararası Deniz, Hava ve Kara KonvansiyonlarıÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
10. HaftaUluslararası Ticari İşlemlerin Hukuki Çerçevesi (Kısım II) Uluslararası Deniz, Hava ve Kara KonvansiyonlarıÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
11. HaftaUluslararası Satım İşlemlerine Genel BakışÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
12. HaftaKredi mektuplarıÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
13. HaftaCISG ve UNIDROIT PrensipleriÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
14. HaftaUluslararası Ticaret ve Dış Ticaret İhtilaflarıÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
15. HaftaPratik çalışmalar ile genel tekrarÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuNuray Ekşi, Uluslararası Ticaret Hukuku, 2006, Tunay Köksal, Uluslararası Ticaret Hukuku, 2011, Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, 2013,
Diğer KaynaklarUluslar arası Sözleşmeler, Konvansiyonlar, INCOTERMS, UNCITRAL Case Law
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ders Devam20
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0052.00832.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü1091
Toplam İş Yükü / 25 (s)1091 / 25
Dersin AKTS Kredisi44

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"