Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Medya Yoluyla Kişilik Hakkı İhlallerinden Doğan SorumlulukÖZH 5202016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medya organlarının özgürlük alanı kamu yararı ve insan haklarının oluşturduğu alanla doğru orantılı olarak artmalı, gereksiz sınırlama ve baskılardan kaçınılmalıdır. Ancak tüm özgürlüklere olduğu gibi basın özgürlüğü de kişi ve toplum yararı açısından sınırlıdır. Kişilik hakkı zarar gören, saldırıya uğrayan kişi saldırıya yönelik davalar açabileceği gibi, zararın giderimi içinde dava açabilecektir. Kişilik haklarının, onur ve saygınlığın, özel ve gizli yaşam alanlarının korunması bakımından özel hukuk ve ceza hukukunun müeyyideleri ve korumaları bulunmaktadır. Bu dersin konusu medya yoluyla kişilik hakkı ihlallerinden doğan sorumluluk hallerinin analiz edilip, bunların medya özgürlüğünün sınırlarının hangi kriterlere göre belirleneceğinin tespit edilmesidir.
Dersin İçeriğiÖzel hukuk müeyyidelerinin başında manevi tazminat davaları gelmektedir. Manevi tazminatın önleyici olabilmesi için caydırıcı olabilecek miktarda tayin edilmesi önemlidir. Ancak caydırıcı olması istenirken tazminatın belirlenmesinde de aşırıya kaçılmaması gerekir. Medya yoluyla kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişi aynı zamanda Ceza Hukukunun korumasından da yararlanabilecektir. Hem Türk Ceza Kanunu'nda hem de Basın Kanunu'nda cezai müeyyideler düzenlenmiştir. Gerek Ceza Hukuku'nda gerek özel hukuktaki, bu düzenlemenin ortak gayesi bazı temel değerlere olan saygıyı ceza tehdidi ile sağlamak hedefidir. Dersin içeriğini bu tür müeyyide ve yaptırımlar ile 1982 Anayasında ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde belirtilen medya özgürlüğü arasında ki ölçülülük kriterlerinin belirlenmesidir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler medya yoluyla kişilik hakkı ihalelerinden doğan sorumluluk hallerini ilgilendiren önemli konularda, ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri yorumlayabileceklerdir. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ2Medya yoluyla kişilik hakkı ihlallerinden sorumluluk alanında araştırma yapacak, elde ettikleri hukuki bilgiyi analiz ederek tartışılan güncel meselelerin yorumlanmasında kullanabileceklerdir. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGenel Olarak Kişilik Hakkıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
2. HaftaKişilik Hakkının Medya Yoluyla İhlaliİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
3. HaftaMedya Organları Nelerdir? Nelere Dikkat Etmelidir?İlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
4. HaftaMedya Yoluyla Şeref ve Haysiyet ve Özel Hayatın İhlaliİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
5. HaftaKişilik Hakkının Basın Yoluyla Yapılan İhlallere Karşı Özel Hukukça Korunmasıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
6. HaftaSuç Tipleri ve Sorumluluklarİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
7. HaftaKişilik Hakkının Basın Yoluyla Yapılan İhlallere Karşı Ceza Hukukunca Korunmasıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTekzip Cevap ve Düzeltme Hakkı Hakkın Kullanımı Süreli-Basılı Yayınlarda Cevap Düzeltmeİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
10. HaftaRadyo ve Televizyonlarda Cevap Düzeltmeİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
11. HaftaInternet ortamında kişilik haklarına yapılan ihlaller, sorumluklar ve internette cevap düzeltmeİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
12. Haftaİnsan Hakları ve Temel Hürriyetlerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Hükümleri ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Işığında Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlaliİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
13. HaftaUluslararası Alandaki Gelişmeler Prenses Caroline Davasıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
14. HaftaUluslararası Alandaki Gelişmeler Campbell Davasıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
15. HaftaDünyadan Konuyla İlgili Yaklaşımlarİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuCoşkun Ongün, Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali, Basın, Radyo-Televizyon ve İnternet Hukuku, Legal Yayıncılık
Diğer KaynaklarÖmer Faruk Tüfek, Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Bu İhlale Karşı Özel Hukuk,2007, Adalet
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ders Devam10
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0052.00832.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü1091
Toplam İş Yükü / 25 (s)1091 / 25
Dersin AKTS Kredisi44

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"