Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Milletlerarası Mal Satışları Hakkında Viyana SözleşmesiÖZH 5232016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ticarette taşınır mal satımına ilişkin sözleşmeleri ilgilendiren kuralların yeknesaklaştırılması amacıyla kabul edilen Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Viyana Satım Sözleşmesi / CISG)’nu incelemek ve Sözleşme’nin Türk Borçlar Hukuku üzerindeki etkilerini ele almaktır.
Dersin İçeriğiViyana Satım Sözleşmesi, Türkiye bakımından 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu derste öğrenciye CISG’in yapısı, prensipleri ve kuralları tanıtılacaktır. Ders kapsamında şu temel hukuki konular üzerinde durulacaktır: CISG ile Milletlerarası Özel Hukuk arasındaki etkileşim, yargılama yetkisi ve iç hukuk, CISG’in genel hükümleri ve uygulaması, sözleşmenin kurulması, tarafların hakları ve borçları, hasarın intikali, yükümlülüklerin ihlali halinde karşı tarafın sahip olduğu hukuki imkânlar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler Viyana Satım Sözleşmesi’ni Türkiye açısından yorumlayabilir.1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ2Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulama alanını tanımlayabilir1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ3Viyana Satım Sözleşmesi’ne göre yapılacak satış sözleşmelerine ilişkin temel ilkeleri açıklayabilir.1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ4Viyana Satım Sözleşmesi’nde tarafların hakları ve yükümlülüklerini tanımlayabilir.1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ5Viyana Satım Sözleşmesi’nde de düzenlenen özellikli durumları değerlendirebilir. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaViyana Satım Sözleşmesi'nin Tarihçesi ve Yürürlüğe GirişiZeytin, p. 28-46.
2. HaftaViyana Satım Sözleşmesi'nin Yer, Zaman, Kişi ve Konu Bakımından Uygulama AlanıZeytin, p. 46-75.
3. HaftaViyana Satım Sözleşmesi'nde Yorum ve Boşluk DoldurmaZeytin, p. 75-99.
4. HaftaViyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satım Sözleşmesinin KurulmasıZeytin, p. 99-117.
5. HaftaViyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Malların Satımına İlişkin Genel HükümlerZeytin, p. 117-149.
6. HaftaViyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim BorcuZeytin, p. 149-163.
7. HaftaViyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satıma Konu Olan Malın Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin TalepleriZeytin, p. 163-201.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaViyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satıcının Sözleşmeye Aykırı Davranışı ve İfa EngelleriZeytin, p. 201-229.
10. HaftaViyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Alıcının Hak ve YükümlülükleriZeytin, p. 229-263
11. HaftaViyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Hasarın İntikaliZeytin, p. 263-275.
12. HaftaViyana Satım Sözleşmesine Göre Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılık, Art Arda Teslimli Sözleşmeler, Tazminat ve FaizZeytin, p. 275-325.
13. HaftaViyana Satım Sözleşmesi'ne Göre Sorumluluktan KurtulmaZeytin, p. 325-338.
14. HaftaViyana Satım Sözleşmesi'ne Göre Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Hüküm ve SonuçlarıZeytin, p. 338-356.
15. HaftaViyana Satım Sözleşmesi'ne Göre Malların MuhafazasıZeytin, p. 356-375.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuZEYTİN, Zafer: Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku, Seçkin, Ankara 2015. ATAMER, Yeşim: Milletlerarası Satım Hukuku (CISG), Onikilehva, Istanbul, 2008
Diğer KaynaklarSCWENZER, Ingeborg/ AKSOY, Pınar Çağlayan, Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ( Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi = Commentary on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Oniki Levha, 2015.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ders Devam20
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0052.00832.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü1090
Toplam İş Yükü / 25 (s)1090 / 25
Dersin AKTS Kredisi44

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"