Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Milletlerarası Ticari TahkimÖZH 5252016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Fatih SERBEST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan Milletlerarası Tahkim konusunda hem akademik hem de pratik bilgi birikimine sahip hukukçular yetiştirmek amaçlanmaktadır. Genel olarak uyuşmazlıkların alternatif çözüm yöntemleri ve özel olarak milletlerarası tahkim alanını düzenleyen hukuk sistemini, hukuki metinleri, hukuk kurallarını ve işleyişini tanımak; milletlerarası tahkim alanına özgü güncel sorunları yine bu alana özgü bir hukuk disiplini içerisinde anlamak ve ele almak; bu alana özgü olguları (örneğin, tahkim sözleşmesi / şartı oluştururken dikkat edilecek meseleler, tahkim yerinin önemi, tahkimde yerel mahkemelerin rolü, tahkim hakem heyetlerinin ve/veya hakemlerin yetkileri, tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi tanımak, incelemek ve tartışmaktır.
Dersin İçeriğiTahkim, Milletlerarası Tahkim, Uyuşmazlık çözüm türü olarak tahkim,New York Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmesi,ICSID
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler ticari anlaşmazlıklar bakımından tahkim sürecini yürütebilecek ticari uyuşmazlıkların tahkim çerçevesinde çözümlenme usulünü kavrayacaklardır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ2New York Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmesi ile ICSID Sözleşmesi çerçevesinde tahkimi irdeleyecek, milletlerarası tahkim ve milli hukuk düzeninin etkileşimini ortaya koyabilecektir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ3Tahkim sürecinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak çözümleyebilecektir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaUyuşmazlık Türleri,Tahkim kavramı ve tarihçesiİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
2. HaftaYerli tahkim-yabancı tahkim-milletlerarası tahkim; farklılıkları ve ayırımın uygulamadaki önemiİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
3. HaftaTahkim anlaşması ve geçerliliği, tahkime elverişlilikİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
4. HaftaMilli tahkimde uygulanacak HMK'da tahkim usulüİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
5. HaftaMilletlerarası Tahkimde uygulanacak mevzuat, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda tahkim usulüİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
6. HaftaDiğer kanunlarda tahkime ilişkin düzenlemeler, Kurumsal Tahkim,Ticari tahkimİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
7. HaftaHakem kavramı, Tahkim mahkemesinin oluşumuİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYargılama faaliyetine ilişkin usul kurallarının belirlenmesiİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
10. HaftaHakemlerin uyuşmazlığın esasına uygulayacakları hukukun belirlenmesiİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
11. HaftaHakem kararı; karara karşı başvuru yollarıİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
12. HaftaYabancı-milletlerarası hakem kararlarının tanınması ve tenfiziİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
13. HaftaMilletlerarası tahkimde ortaya çıkması muhtemel sorunlar ve çözüm önerileriİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
14. HaftaTahkim hukukunda güncel sorunlarİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
15. HaftaPratik çalışmalar ile genel tekrarİlgili konular zorunlu kaynaklardan ve ders öncesi verilen makalelerden okunarak hazırlanılıp gelinecektir.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAkıncı Z. (2013) Milletlerarası Tahkim, Seçkin, 3. Bası Kalpsüz T. (2010) Türkiye'de Milletlerarası Tahkim, Yetkin, 2. Bası Nomer E., Ekşi N., Öztekin Gelgel G. (2013) Milletlerarası Tahkim Hukuku, Beta 4. Bası
Diğer KaynaklarEkşi N., (2009) 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’na İlişkin Yargıtay Kararları, XII Levha Ekşi N., (2009) New York Konvansiyonuna Göre İptal Edilmiş Hakem Kararlarının Tenfizi, Beta Erten R.,(2010) Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Önlemleri İlhan H.A., (2016) Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliği Adalet Kitapevi Özsunay E., (2014) 21. Yüzyıl Tahkim Hukukunda Üç Önemli Reform (Uncitral Tahkim Kuralları, 2010 - Fransız Tahkim Hukuku Reformu, 2011 - MTO Tahkim Kuralları, 2012 ) Vedat Kitapçılık Yıldırım A.C., Eskiyörük S., (2014) Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercotaria
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ders Devam20
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0052.00832.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü1091
Toplam İş Yükü / 25 (s)1091 / 25
Dersin AKTS Kredisi44

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"