Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam İktisat HukukuİEF 6212016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Servet BAYINDIR
Dersi VerenlerProf. Dr. Servet BAYINDIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam’da Mal ve Malın Tanımı, Önemi ve Tasnifi, İktisadi ve Finansal Hayata İlişkin Temel İlkeler, İslam Hukukunda Akitlere Genel Bakış ve çeşitleri ve günümüz akitlerin İslam hukuk perspektifinden incelenmesidir.
Dersin İçeriğiİslam’da Mal ve Konumu: Malın Tanımı, Önemi ve Tasnifi , İslam Hukukunda Akitlere Genel Bakış, Klasik Dönem Finansal Amaçlı Akitler, Faiz ve Karz , Çağdaş Murabaha Uygulaması ve Fıkhi Durumu, Çağdaş Murabaha Uygulaması, Akreditif Uygulaması ve Fıkhi Durumu
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İslam’da Mal ve Önem, Tasnifi ve İslam’da İktisadi ve Finansal Hayata İlişkin Temel İlkeler hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ2İslam Hukukunda Akitlere Genel Bakış-1 (Akdin Tanımı, Rükünleri ve Çeşitleri hakkında malumat sahibi olur.1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ3İslam hukukunda Şirket Kavramı ve Çeşitleri, Klasik Dönem Finansal Amaçlı Akitler, Finansal Kiralama Uygulaması ve Fıkhi Durumu, Klasik Dönem Finansal Amaçlı Akitleri (Mudaraba, Müşareke, Selem ve İstısna) kavrar1, 2, 3, 10, 13A, C
ÖÇ4Çağdaş Murabaha Uygulaması ve Fıkhi Durumu ve Akreditif Uygulaması ve Fıkhi Durumu hakkında malumat edinir.1, 2, 3, 10, 13A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİslam’da Mal ve Konumu: Malın Tanımı, Önemi ve TasnifiVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
2. Haftaİslam’da İktisadi ve Finansal Hayata İlişkin Temel İlkelerVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
3. Haftaİslam Hukukunda Akitlere Genel Bakış-1 (Akdin Tanımı, Rükünleri ve Çeşitleri)Verilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
4. Haftaİslam Hukukunda Akitlere Genel Bakış-2 (Akdin Değişik Açılardan Tasnifi ve Akitlerde Şart Koşma Hürriyeti)Verilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
5. Haftaİslam hukukunda Şirket Kavramı ve ÇeşitleriVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
6. HaftaFaiz ve KarzVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
7. HaftaKlasik Dönem Finansal Amaçlı Akitler-1(Mudaraba, Müşareke, Selem ve İstısna)Verilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKlasik Dönem Finansal Amaçlı Akitler-2(Bey’ul-vefa, Beyu’l-İstiğlal, Beyu’l-ine ve Teverruk)Verilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
10. HaftaÇağdaş Murabaha Uygulaması ve Fıkhi DurumuVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
11. HaftaFinansal Kiralama Uygulaması ve Fıkhi DurumuVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
12. HaftaFinansal Kiralama Uygulaması ve Fıkhi DurumuVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
13. HaftaAkreditif Uygulaması ve Fıkhi DurumuVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
14. HaftaAkreditif Uygulaması ve Fıkhi DurumuVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
15. HaftaKredi Kartı Uygulaması ve Fıkhi DurumuVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1) Yaran, Rahmi, İslam Hukukuna Göre Hukuki İşlemler ve Hükümleri, 2) Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku 3) Bayındır, Abdülaziz, Faiz ve Ticaret, 4) Bayındır, Servet,  Faizsiz Bankacılık İşlemleri 5) TKBB, AAOIFI Faizsiz Bankacılık Standartları
Diğer Kaynaklar1) Diyanet Ansiklopedisi (DİA) İlgili Maddeler 2) Dersler Süresince Verilecek Yerli-Yabancı İlgili Makaleler
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 110
3Ders Devam10
4Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.004.0060.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.0010.0010.0000
7Final1.0025.0025.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"